”I Kenya fick jag ett nytt perspektiv på hälsa”

Här berättar David Karanja om sitt fältarbete i Nairobi, Kenya.
Här berättar David Karanja om sitt fältarbete i Nairobi, Kenya.
Publicerad: 15 mar 2021
Lästid: ca

Det är inte möjligt att i nuläget ansöka om att göra Minor Fields Studies.

David Karanja gjorde sitt fältarbete i Nairobi, Kenya och studerade hälsobehov hos utsatta grupper.

Hej David, varför valde du att studera vid Röda Korsets högskola? 

– Att identifiera områden som påverkar särskilt utsatta människor i samhället och hitta lösningar som kan förbättra deras mående är något jag känner starkt för. Det var därför jag valde att utbilda mig till sjuksköterska. Jag har alltid velat bidra till de insatser som görs för att säkerställa god hälsa och välbefinnande hos människor.

– Jag valde Röda Korsets Högskola på grund av dess internationella profil, kopplingarna till den världsomspännande Röda Korset-rörelsen och det faktum att skolan erbjuder ett specialistprogram inom infektionssjukvård.

Berätta lite om ditt fältarbete, eller Minor Field Study (MFS) som det heter.

– I slutet av grundutbildningen fanns möjlighet att bedriva fältstudier i ett låg- eller medelinkomstland och skriva om ett ämne som är relevant för utvecklingsfrågor. Jag valde att koncentrera mig på en särskilt utsatt grupp i Kenya. Gruppen går under benämningen MSM, vilket står för ”men who have sex with men”. Uttrycket hänvisar till sexuella aktiviteter mellan män, oavsett hur de identifierar sig. Personerna i den specifika grupp jag studerade levde också med hiv. Min studie bestod i att utvärdera de vårdmöten som ägde rum mellan målgruppen och sjuksköterskor i Nairobi, Kenya.

”Jag valde Röda Korsets Högskola på grund av dess internationella profil”

– David Karanja

Väl på plats, hur kunde en vanlig dag se ut?

– Jag vaknade oftast tidigt och tog mig till utbildningsinstitutionen i Nairobi – en stad som är känd för sina trafikstockningar, särskilt i rusningstid. Under dagen hade jag kontakt med olika sjuksköterskor och skrev rapporter. En hel del av min tid gick åt till att förklara målet med min studie och, efter att jag fått ett godkännande, samla in relevant data.

Vilka var de största utmaningarna?

– Den största utmaningen var att övertyga sjuksköterskor som sköter fältstudiens målgrupp att delta i studien. Homosexualitet är olagligt i Kenya och dessa män tas om hand diskret vid särskilda vårdinrättningar som etablerats endast för detta ändamål. Sjuksköterskorna vid dessa anläggningar är ytterst diskreta med sitt yrkesutövande för att undvika diskriminering i samhället. Därför var sekretess av yttersta vikt för att sjuksköterskorna skulle känna sig trygga. I min rapportering var både deltagarnas identitet och vårdinrättningarnas namn helt anonyma.

Vad var det bästa med att göra MFS?

– Det bästa var att få göra hälsostudier i en utvecklingsnation och få ta del av de hälsobehov som finns bland utsatta grupper. Studien hjälpte mig att bättre förstå utvecklingsländers perspektiv på hälsa och välbefinnande.

– En annan positiv sak var att det gavs möjlighet att söka stipendium i samband med fältstudien. Detta bidrag hjälpte till att lätta på den ekonomiska bördan.

Vilket är ditt bästa tips till någon som ska åka på MFS?

– För att kunna genomföra effektiva och sömlösa undersökningar – håll alltid kontakt med dina handledare. Be om råd kring hur du bäst kan genomföra din studie på ett trovärdigt och etiskt sätt som samtidigt uppfyller studiemålen.

Namn: David Karanja
Ålder: 41
Gör: Arbetar som sjuksköterska vid en vårdcentral