Sköterskeuniform

Stiftelsen Röda Korsets Högskola

Stiftelsen Röda Korsets Högskola

Stiftelsen Röda Korsets Högskola som förvaltas av Svenska Röda Korset är huvudman för Röda Korsets Högskola.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Stiftelsen Röda Korsets Högskolas ändamål är att anordna och bedriva högskoleutbildning inom vårdområdet. Det ska ske med utgångspunkt i de lagar som styr högskoleutbildning för enskild utbildningsanordnare och med beaktande av Röda Korsets Högskolas examensrättigheter.

Stiftelsen förvaltas av Svenska Röda Korset och hette sedan 1915 Stiftelsen Rödakorshemmet, men ändrade namn till Stiftelsen Röda Korsets Högskola 2023.

Stiftelsen förvaltar behovsprövade fonder som utexaminerade sjuksköterskor från Röda Korsets Högskola kan söka medel från. Vidare utlyser stiftelsen stipendier för forskning, forskarutbildning, fortbildning och vidareutbildning inom vårdområdet.