Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Examensarbete i omvårdnad

Kursen är en vetenskaplig metodikkurs där teoretiska och praktiska kunskaper fördjupas genom ett examensarbete inom huvudområdet omvårdnad.
Kursen är en vetenskaplig metodikkurs där teoretiska och praktiska kunskaper fördjupas genom ett examensarbete inom huvudområdet omvårdnad.

Omvårdnadsämnet spänner över ett brett fält och omvårdnadsvetenskapens kärna innehåller frågeställningar som berör mötet mellan patient och vårdare. Kursen kan leda fram till en magisterexamen i omvårdnad.

Centrala begrepp inom omvårdnad är människa, hälsa, miljö/omgivning, och omvårdnadsrelationer/-aktiviteter.

Ämnet omvårdnad innehåller kunskaper om hur människor, till och från under livet, tar hand om, stödjer resurser och hjälper människor att hantera problem relaterat till hälsa och ohälsa. Ämnet bidrar även till kunskapsutveckling inom den allt mer avancerade teknikens närvaro i vård och omvårdnad, som en del av en globaliserad värld.

Särskild tonvikt läggs på:

  • sårbarhet vid och i transitioner relaterade levnadsförhållanden och hälsotillstånd
  • möjligheter och begränsningar vid hälsa/ohälsa
  • olika miljöers och omgivningars relevans för främjande av hälsa
  • relationer och aktiviteter som understödjer hälsa och förebygger ohälsa
  • lidande och lindring av lidande

Kursupplägg

Kursens upplägg följer forskningsprocessen, där olika delar är i fokus beroende på var i processen du befinner dig. Profil inom ämnet för Röda Korsets Högskola är Global omvårdnad. I profilen betonas medmänsklighet och mångfald. Kursen är upplagd som ett självständigt arbete med stöd av handledare. Under kursen följs forskningsprocessens olika delar och kursen avslutas med ett respondent/opponeringstillfälle, detta tillfälle utgör kursens examinationstillfälle.

Kursperiod: 20210119-20210604

Behörighet och urval

Kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad eller motsvarande samt vetenskaplig metod, 7,5 hp på avancerad nivå.
Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Vid fler behöriga sökanden än antal platser kommer ett rakt urval att tillämpas (först till kvarn).

Ansökan 

Skickas till utbildningsadministrationen på e-post: utbadm@rkh.se, alternativt via post till:
Utbildningsexpeditionen
Röda Korsets Högskola
Box 1059
141 21 Huddinge.
Märk mejlet eller kuvertet ”Ansökan Examensarbete”.

Bifoga vidimerade behörighetsgivande intyg. Kontrollera också att kontaktuppgifterna till dig stämmer.

Frågor

Har du frågor som rör utbildningens innehåll och upplägg, kontakta janet.mattsson@rkh.se