Specialistsjuksköterska intensivvård

Vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård vid Röda Korsets Högskola.
Vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård vid Röda Korsets Högskola.
Publicerad: 15 jan 2023
Lästid: ca

Vid Röda Korsets Högskola kan du specialistutbilda dig till specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård. Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng, inklusive examensarbete. I programmet integreras ämnena omvårdnad och medicin. 

Som intensivvårdssjuksköterska ingår du i ett interprofessionellt team som tillsammans vårdar patienter med svåra sjukdomstillstånd och/eller svikt i vitala funktioner. Intensivvården kännetecknas av ett patientnära arbete i en högteknologisk miljö.

Programmet består av fem kurser

Utbildningen är campusförlagd. Den teoretiska utbildningen sker på halvfart (50 procent), den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) sker på helfart (100 procent).

År 1

 • Grundläggande omvårdnad inom intensivvård, 15 hp. Kursen inleds med tio veckor teori på halvfart följt av fem veckor VFU på helfart.
 • Komplexa vårdbehov och utsatthet vid intensivvårdskrävande tillstånd, 15 hp. Kursen inleds med sex veckor teori på halvfart följt av sju veckor VFU på helfart.

År 2

Hela år två ges utbildningen på halvfart och du studerar tillsammans med studenter vid högskolans andra specialistutbildningar.

 • Perspektiv på profession, ledarskap och utveckling, 7,5 hp
 • Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp
 • Examensarbete inom omvårdnad, 15 hp

Fakta om programmet

 • Avancerad nivå
 • Omfattning
  60 högskolepoäng, halvfart
 • Studieform
  Campus
 • Programstart
  HT-2024

Utbildnings- och kursplaner med litteraturlistor

Läs mer

Vad gör en intensivvårdssjuksköterska?

 • Som intensivvårdssjuksköterska vårdar du patienter som sviktar i vitala funktioner med skiftande diagnoser i alla åldrar.
 • Som intensivvårdssjuksköterska arbetar du i en högteknologisk miljö, nära patienten och närstående.
 • Intensivvården präglas av ett nära teamarbete i en högteknologisk miljö där intensivvårdssjuksköterskan ansvarar för 1-2 patienter.
 • Som intensivvårdssjuksköterska har du god handlingsberedskap för snabba förändringar i patientens tillstånd.

Så här söker du till utbildningen

Utbildningen går att söka på www.antagning.se. Via "dina sidor" på antagning.se laddar du upp de dokument du vill bifoga din anmälan. Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den. Uppgifter om din legitimationsstatus hämtas centralt.

Behörighet och urval

Behörig att antas till utbildningen är den som har grundläggande behörighet till avancerad nivå med avlagd sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen med svensk sjuksköterskelegitimation. Utöver det krävs kandidatexamen inom huvudområdet omvårdnad eller motsvarande varav 15 hp examensarbete samt minst 12 månaders yrkeslivserfarenhet på heltid som sjuksköterska. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E. 

Vid fler behöriga sökanden än antal platser kommer ett urval främst baserat på yrkeserfarenhet att göras. 

Antagningsstatistik

Om du undrar vilka poäng som krävs för att komma in på specialistsjuksköterskeprogrammet i intensivvård vid Röda Korsets Högskola kan du hitta antagningsstatistik på UHR:s webbplats.

Kontakt

Catharina Frank
Docent, lektor, programansvarig för specialist-sjuksköterskeprogrammen

+46 (0)8-587 516 80 catharina.frank@rkh.se

Catharina Frank

Mer information

Studerande vid Röda Korsets Högskola
Intervju
”Utbildningen i intensivvård är outstanding”

Läs mer
Specialistsjuksköterska inom intensivvård
Film
Se student och lärare berätta om programmet

Läs mer
Jonas Öhrn, studerar till specialistsjuksköterska vid Röda Korsets Högskola
Student
”Du känner patienten och rummet bäst - specialistsjuksköterska i intensivvård”

Läs mer

Vill du studera till specialistsjuksköterska?

Här berättar lärare och studenter om specialistprogrammet i intensivvård vid Röda Korsets Högskola. Filmen spelades in 2021.

Student

All information om dina studier hittar du här.

För studenter