Specialistsjuksköterska intensivvård

Vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska inom intensivvård vid Röda Korsets Högskola. Anmälan är öppen till den 15 mars.
Vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska inom intensivvård vid Röda Korsets Högskola. Anmälan är öppen till den 15 mars.
Publicerad: 15 feb 2022
Lästid: ca

Fördjupad kompetensPedagogiskt upplägg | Utbildningsprogram | Så här söker du | Behörighet | Antagningsstatistik | Kontakt

Vid Röda Korsets Högskola kan du vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska inom intensivvård (IVA).

Som specialistsjuksköterska inom intensivvård ansvarar du för den akuta omvården vid intensivvårdsavdelning. Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng, inklusive examensarbete. I programmet integreras ämnena omvårdnad, medicin och folkhälsovetenskap.

Fördjupad kompetens

Med god handledning vårdar du som studerar till iva-sjuksköterska patienter som är kritiskt sjuka med svikt i vitala funktioner. Stegvis tränar du på att självständigt ansvara för bedömning av patientens omvårdnadsbehov samt att genomföra målinriktad akutvård och behandling i samverkan med specialistläkare och andra teammedlemmar. Du får en fördjupad kompetens inom medicinsk vetenskap, omvårdnad, medicinsk teknik och närliggande kunskapsområden. 

Genom olika lärandeaktiviteter övar du handlingsberedskap för akuta situationer som intensivvårdssjuksköterska och deltar i kvalitetsutveckling inom intensivvård. Du tränar också samarbete med andra teammedlemmar inom intensivvård och andra vårdaktörer i vårdkedjan och verkar för en evidensbaserad, personcentrerad och säker vård.

Fakta om programmet

 • Avancerad nivå
 • Omfattning
  60 högskolepoäng, halvfart
 • Studieform
  Campus
 • Programstart
  HT-2022

Utbildnings- och kursplaner med litteraturlistor

Läs mer

Pedagogiskt upplägg 

Det pedagogiska synsättet bygger på att lärande är en aktiv och dynamisk process. Utbildningens undervisningsformer har ambitionen att tillgodose olika lärstilar.

För att stödja studenters akademiska och professionella utveckling genom programmet till iva-sjuksköterska, är utgångspunkten studentcentrerat självstyrt lärande med ett undersökande arbetssätt. Studenten stimuleras till ett aktivt ansvarstagande i olika former av lärandeaktiviteter och pedagogiska möten.

I programmet ingår verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Vidare tillämpas modeller och metoder för kliniskt beslutsfattande som ligger till grund för omvårdnad inom intensivvårdens kontext.

Programmet består av fem kurser. Progressionen och fördjupningen i programmet kan beskrivas som ett medvetet och aktivt tillgodogörande och samexisterande av kunskaper och förståelser, färdigheter och förmågor, värderingsförmåga och förhållningssätt som utvecklas i och genom de olika kurserna.

Utöver fördjupade ämneskunskaper syftar programmet till en professionell och vetenskaplig utveckling, som förbereder studenten i den nya rollen som specialistsjuksköterska på intensivvårdsavdelning. En generell akademisk kompetens i form av fördjupad förmåga till kritiskt tänkande och reflektivt förhållningssätt ingår och övas i programmets samtliga kurser.

Utbildningsprogrammets fyra kurser

 • Grundläggande omvårdnad inom intensivvård, 15 hp
 • Komplexa vårdbehov och utsatthet vid intensivvårdskrävande tillstånd, 15 hp
 • Perspektiv på profession, ledarskap och utveckling, 7,5 hp
 • Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp
 • Examensarbete inom omvårdnad, 15 hp

Så här söker du till utbildningen

Utbildningen går att söka på www.antagning.se. Via dina sidor på www.antagning.se laddar du upp de dokument du vill bifoga din anmälan. Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den. Uppgifter om din legitimationsstatus hämtas centralt.

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå (specialistsjuksköterskeutbildning) är sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen med svensk sjuksköterskelegitimation, samt kandidatexamen.

Vid fler sökande än antal utbildningsplatser genomförs urvalet med hjälp av lottning.

Antagningsstatistik

Om du undrar vad som krävs för att komma in på specialistsjuksköterskeprogrammet i intensivvård vid Röda Korsets Högskola kan du hitta antagningsstatistik på UHR:s webbplats.

Kontakt

Har du frågor som rör utbildningen kontakta Maria Jirwe, professor i omvårdnad och ordförande i Utbildnings- och forskningsnämnden: maria.jirwe@rkh.se

Mer information

Studerande vid Röda Korsets Högskola
Intervju
”Utbildningen i intensivvård är outstanding”

Läs mer
Film
Se student och lärare berätta om iva-programmet

Läs mer
Studenterna Emma och Hanna vid Röda Korsets Högskola
Film
Om studierna och campus vid Röda Korsets Högskola

Läs mer

Vill du studera till specialistsjuksköterska?

Här berättar lärare och studenter om specialistprogrammet i intensivvård vid Röda Korsets Högskola.

Student

All information om dina studier hittar du här.

För studenter