Nätverk med hälsokrisexpertis

Möte om hur lärosäten kan bidra innan, under och efter hälsokriser.
Möte om hur lärosäten kan bidra innan, under och efter hälsokriser.
Publicerad: 15 dec 2023
Lästid: ca

En bred grupp med expertis inom ämnet hälsokriser, med personer från femton svenska lärosäten samlades på Karolinska Institutet tisdagen den 5 december när Centrum för hälsokriser bjöd in till möte om hur universitet kan bidra innan, under och efter hälsokriser. Under mötet delades olika erfarenheter och grunden lades för ett hälsokrisnätverk.

Jason Murphy, lektor vid Röda Korsets Högskola medverkar i nätverket.

Centrum för hälsokriser fick via Regeringens regleringsbrev till KI för 2023 i uppdrag att genomföra insatser för att samarbeta med och stödja andra universitet och högskolor i deras arbete inom ämnet hälsokriser. Som ett led i det arbetet genomförde centrumet en kartläggning av vilka verksamheter som bedrivs och vilka kompetenser som finns på svenska lärosäten. Kartläggningen skapade kontakter med expertis och verksamheter inom flera hälsokrisområden, som till exempel CBRNE, konflikt, katastrofmedicin, risk och krisforskning, naturkatastrofer och Totalförsvar.  

Gruppbild1_WebStandard780pxwidth(Drupal)20231213103507.jpg

Mer information och kontakt

Mer information på KI:s webb