”Utbildningen i intensivvård är outstanding”

Föreläsningarnas höga nivå och lärarna var bland det bästa tycker den tidigare studenten Amanda Hörnfeldt som idag har sitt drömjobb på ECMO vid Nya Karolinska Solna.
Föreläsningarnas höga nivå och lärarna var bland det bästa tycker den tidigare studenten Amanda Hörnfeldt som idag har sitt drömjobb på ECMO vid Nya Karolinska Solna.
Publicerad: 05 mar 2021
Lästid: ca

Varför valde du att utbilda dig till specialistsjuksköterska vid Röda Korsets Högskola? 

– Jag valde Röda Korsets Högskola eftersom upplägget med 50 procent studier under två år tilltalade mig. Jag kunde blanda föräldraledighet med studier och sedan arbete med studier på ett väldigt bra sätt.

Varför är det viktigt att specialisera sig inom området intensivvård?

– Intensivvård är den mest högspecialiserade vård som kan erbjudas en patient. För att kunna jobba inom intensivvård behöver du ha stor kunskap om både högteknologisk utrustning och den svårt sjuka patienten. Det är därför oerhört viktigt att ha utbildning i detta.

Vem rekommenderar du utbildningen till?

– Jag skulle rekommendera utbildningen till den som är intresserad av att vårda patienter i deras mest utsatta läge. Du som läser den här utbildningen kommer att lära dig kroppens mest komplexa fysiologi och vad du ska göra för att kompensera för alla avvikelser som kan förekomma. Dessutom kommer du att vistas på en högteknologisk avdelning med enorma utvecklingsmöjligheter.

Vad gör en specialistsjuksköterska inom intensivvård? Vilka möjligheter till arbete finns? 

– Ditt främsta huvudansvar är givetvis omvårdnaden av patienten, vilket är av yttersta vikt när en patient är så svårt sjuk. Utöver det ansvarar intensivvårdssjuksköterskan för respirationen, cirkulation och givetvis administration av läkemedel. Att kunna koppla samman omvårdnad med medicin är intensivvårdssjuksköterskans nyckel för att lyckas.

– Arbetsmöjligheterna är oändliga. Du har nytta av den här utbildningen på alla arbetsplatser, men givetvis är olika typer av intensivvårdsavdelningar det mest utmanande.

”Du har nytta av den här utbildningen på alla arbetsplatser”

– Amanda Hörnfeldt

Vad var det bästa med utbildningen?

– Det bästa är den höga nivån på föreläsningarna, lyhördheten för vad vi som studenter behöver och tillgängligheten hos lärarna. Både programansvarig och kursansvarig för intensivvården är väldigt engagerade och lösningsinriktade gällande studenternas studier. Jag som födde barn en månad in i studierna kunde ändå genomföra utbildningen tack vare deras engagemang och flexibilitet.

Vad var mest utmanande?

– Det är en utbildning som ställer höga krav på dig som student, med all rätt. Steget mellan grundutbildningen och den här vidareutbildningen var stort, men det fanns som sagt en stark lyhördhet från lärarna som hjälpte oss genom detta.

Hur var upplägget och studietakten? Fanns det tid att arbeta parallellt?

– Att studera 50 procent gav utrymme för att plugga extra på det som kändes oklart eller svårt. Utbildningen kändes inte ”stressad” i det avseendet att det fanns extra mycket fritid att läsa extra på. Det var inga problem att arbeta parallellt.

Har du några tips för blivande studenter på programmet?

– Gå på alla föreläsningar och var engagerade på seminarium. Ni kommer ha så mycket nytta av allt på denna utbildning!

Vad jobbar du med idag?

– Idag jobbar jag som intensivvårdssjuksköterska på ECMO på Nya Karolinska Solna. Här vårdas patienter med sviktande respiration eller cirkulation där vanlig intensivvård inte räcker till. ECMO står för Extra Corporeal Membran Oxygenering och innebär att blodet förs ut ur kroppen där det syresätts i en artificiell lunga och sedan transporteras tillbaka till kroppen.

– Det här är mitt absoluta drömjobb! Dels för att det är en otroligt högspecialiserad vård där jag utvecklas enormt mycket varje dag. Dels för att det också är en avdelning där all personal är engagerade i att driva intensivvården framåt både för patienten och för sina kollegor – en otrolig arbetsplats!

Namn: Amanda Hörnfeldt
Ålder: 30 år
Gör: Jobbar som intensivvårdssjuksköterska på ECMO vid Nya Karolinska Solna

Sök programmet