Specialistsjuksköterska infektionssjukvård

Vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska inom infektionssjukvård vid Röda Korsets Högskola.
Vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska inom infektionssjukvård vid Röda Korsets Högskola.
Publicerad: 29 sep 2022
Lästid: ca

Fördjupad kompetens I Pedagogiskt upplägg I Utbildningsprogrammet I Såhär söker du I Behörighet I Antagningsstatistik I Kontakt

Vid Röda Korsets Högskola kan du vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska inom infektionssjukvård. Utbildningen till specialistsjuksköterska i infektionssjukvård omfattar 60 högskolepoäng, inklusive examensarbete om 15 hp. I programmet integreras ämnena omvårdnad, medicin och folkhälsovetenskap.

Som specialistsjuksköterska inom infektionssjukvård, blir du specialiserad inom smittsamma sjukdomar. Utbildningen, som är den första av sitt slag i Sverige, omfattar 60 hp. 

Programmet startar igen hösten 2023

Specialistsjuksköterskeprogrammet i infektionssjukvård vid Röda Korsets Högskola ges inte under höstterminen 2022 - vårterminen 2023. Programmet kommer att starta igen hösten 2023 och uppdateras nu utifrån samhällets utmaningar och krav. Det kommer också att få ett mer internationellt fokus i enlighet med högskolans globala profil för att möjliggöra jobb nationellt samt utomlands.

Programmet öppnar för anmälan i vårens ansökningsperiod 15/2-15/3-2023.

Fakta om programmet

 • Avancerad nivå
 • Omfattning
  60 högskolepoäng, halvfart
 • Studieform
  Campus
 • Programstart
  HT-2022

Utbildnings- och kursplaner med litteraturlistor

Läs mer

Fördjupad kompetens

I programmet till specialistsjuksköterska i infektionssjukvård, får du fördjupad kompetens inom omvårdnad, medicinsk vetenskap och andra närliggande kunskapsområden såsom smittsamma sjukdomar och medicin.

I utbildningen till infektionssjuksköterska får du – utöver fördjupade ämneskunskaper – en professionell och vetenskaplig utveckling som förbereder dig i den nya rollen som specialistsjuksköterska inom infektionssjukdomar. En generell akademisk kompetens i form av fördjupad förmåga till kritiskt tänkande och reflektivt förhållningssätt ingår och övas i programmets samtliga kurser.

Efter avslutat program erhåller du en examen som specialistsjuksköterska inom infektionssjukvård och en magisterexamen inom omvårdnad. Du får också behörighet till fortsatta studier på forskarnivå.

Pedagogiskt upplägg

Det pedagogiska synsättet bygger på att lärande är en aktiv och dynamisk process. Utbildningens undervisningsformer har ambitionen att tillgodose olika lärstilar.

För att stödja studenters akademiska och professionella utveckling genom programmet till infektionsspecialist, är utgångspunkten studentcentrerat självstyrt lärande med ett undersökande arbetssätt. Studenten stimuleras till ett aktivt ansvarstagande i olika former av lärandeaktiviteter och pedagogiska möten.

I programmet ingår verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Progressionen och fördjupningen i programmet kan beskrivas som ett medvetet och aktivt tillgodogörande och samexisterande av kunskaper och förståelser, färdigheter och förmågor, värderingsförmåga och förhållningssätt som utvecklas i och genom de olika kurserna.

Utbildningsprogrammets sex kurser 

 • Avancerade bedömningar och omvårdnadshandlingar vid infektionssjukvård, 15 hp
 • Komplexa vårdbehov och utsatthet vid infektionssjukdomar, 7,5 hp 
 • Globala utmaningar vid infektionssjukvård 7,5 hp
 • Perspektiv på profession, ledarskap och utveckling, 7,5 hp
 • Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp
 • Examensarbete inom omvårdnad, 15 hp

Så här söker du till utbildningen

Utbildningen går att söka på www.antagning.se. Via dina sidor på www.antagning.se laddar du upp de dokument du vill bifoga din anmälan – exempelvis de tjänstgöringsintyg som styrker din yrkeslivserfarenhet. Glöm inte att ladda upp intyg för pågående tjänstgöring. Alla dokument måste vara uppladdade för att din anmälan ska vara fullständig och för att vi ska kunna göra en rättvis behörighetsbedömning.

Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den. Uppgifter om din legitimationsstatus hämtas centralt.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som har avlagt sjuksköterskeexamen på grundnivå omfattande 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen med svensk sjuksköterskelegitimation, samt har avlagt kandidatexamen inom huvudområdet omvårdnad eller motsvarande.

Särskild behörighet

Minst ett års yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet inom infektionssjukvård är meriterande.

Urval

Vid fler sökande än antal utbildningsplatser genomförs urvalet med hjälp av lottning.

Antagningsstatistik

Om du undrar vad som krävs för att komma in på specialistsjuksköterskeprogrammet i infektionssjukvård vid Röda Korsets Högskola kan du hitta antagningsstatistik på UHR:s webbplats.

Kontakt

Jason Murphy
Jason Murphy
PhD, lektor

+46 (0)8 587 516 37 jason.murphy@rkh.se

Jason Murphy

Mer information

Film
”Jag kunde komma upp i en specialistnivå”

Läs mer
Intervju
”Utbildningen har öppnat många dörrar”

Läs mer
Alumner från Röda Korsets Högskola. Från vänster till höger: May Blom, Helen Hall, Eva Henriksen, Ingegerd Winblom och Marie-Louise Taylor
Alumn
”Det här betyder Röda Korset-broschen”

Läs mer

Vill du studera till specialistsjuksköterska?

Här berättar lärare och studenter om specialistprogrammet i infektionssjukvård vid Röda Korsets Högskola.

Student

All information om dina studier hittar du här.

För studenter