Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Specialistsjuksköterska infektionssjukvård

Vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska inom infektionssjukvård vid Röda Korsets Högskola.
Vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska inom infektionssjukvård vid Röda Korsets Högskola.
Publicerad: 15 feb 2022
Lästid: ca

Fördjupad kompetens I Pedagogiskt upplägg I Utbildningsprogrammet I Såhär söker du I Behörighet I Antagningsstatistik I Kontakt

Vid Röda Korsets Högskola kan du vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska inom infektionssjukvård. Utbildningen till specialistsjuksköterska i infektionssjukvård omfattar 60 högskolepoäng, inklusive examensarbete om 15 hp. I programmet integreras ämnena omvårdnad, medicin och folkhälsovetenskap.

Som specialistsjuksköterska inom infektionssjukvård, blir du specialiserad inom smittsamma sjukdomar. Utbildningen som är den första av sitt slag i Sverige omfattar 60 hp. 

Specialistsjuksköterskeprogrammen är öppna för sen anmälan.

Fakta om programmet

 • Avancerad nivå
 • Omfattning
  60 högskolepoäng, halvfart
 • Studieform
  Campus
 • Programstart
  HT-2022

Utbildnings- och kursplaner med litteraturlistor

Läs mer

Vill du studera till specialistsjuksköterska?

Här berättar lärare och studenter om specialistprogrammet i infektionssjukvård vid Röda Korsets Högskola.

Fördjupad kompetens

I programmet till specialistsjuksköterska i infektionssjukvård, får du fördjupad kompetens inom omvårdnad, medicinsk vetenskap och andra närliggande kunskapsområden såsom smittsamma sjukdomar och medicin.

I utbildningen till infektionssjuksköterska får du – utöver fördjupade ämneskunskaper – en professionell och vetenskaplig utveckling som förbereder dig i den nya rollen som specialistsjuksköterska inom infektionssjukdomar. En generell akademisk kompetens i form av fördjupad förmåga till kritiskt tänkande och reflektivt förhållningssätt ingår och övas i programmets samtliga kurser.

Efter avslutat program erhåller du en examen som specialistsjuksköterska inom infektionssjukvård och en magisterexamen inom omvårdnad. Du får också behörighet till fortsatta studier på forskarnivå.

Pedagogiskt upplägg

Det pedagogiska synsättet bygger på att lärande är en aktiv och dynamisk process. Utbildningens undervisningsformer har ambitionen att tillgodose olika lärstilar.

För att stödja studenters akademiska och professionella utveckling genom programmet till infektionsspecialist, är utgångspunkten studentcentrerat självstyrt lärande med ett undersökande arbetssätt. Studenten stimuleras till ett aktivt ansvarstagande i olika former av lärandeaktiviteter och pedagogiska möten.

I programmet ingår verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Progressionen och fördjupningen i programmet kan beskrivas som ett medvetet och aktivt tillgodogörande och samexisterande av kunskaper och förståelser, färdigheter och förmågor, värderingsförmåga och förhållningssätt som utvecklas i och genom de olika kurserna.

Utbildningsprogrammets sex kurser 

 • Avancerade bedömningar och omvårdnadshandlingar vid infektionssjukvård, 15 hp
 • Komplexa vårdbehov och utsatthet vid infektionssjukdomar, 7,5 hp 
 • Globala utmaningar vid infektionssjukvård 7,5 hp
 • Perspektiv på profession, ledarskap och utveckling, 7,5 hp
 • Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp
 • Examensarbete inom omvårdnad, 15 hp

Så här söker du till utbildningen

Utbildningen går att söka på www.antagning.se. Via dina sidor på www.antagning.se laddar du upp de dokument du vill bifoga din anmälan – exempelvis de tjänstgöringsintyg som styrker din yrkeslivserfarenhet. Glöm inte att ladda upp intyg för pågående tjänstgöring. Alla dokument måste vara uppladdade för att din anmälan ska vara fullständig och för att vi ska kunna göra en rättvis behörighetsbedömning.

Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den. Uppgifter om din legitimationsstatus hämtas centralt.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som har avlagt sjuksköterskeexamen på grundnivå omfattande 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen med svensk sjuksköterskelegitimation, samt har avlagt kandidatexamen inom huvudområdet omvårdnad eller motsvarande.

Särskild behörighet

Minst ett års yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet inom infektionssjukvård är meriterande.

Urval

Vid fler sökande än antal utbildningsplatser genomförs urvalet med hjälp av lottning.

Antagningsstatistik

Om du undrar vad som krävs för att komma in på specialistsjuksköterskeprogrammet i infektionssjukvård vid Röda Korsets Högskola kan du hitta antagningsstatistik på UHR:s webbplats.

Kontakt

Har du frågor som rör utbildningen kontakta programansvarig Katri Manninen