Utbildnings- och forskningsnämnd

Utbildnings- och forskningsnämnden ansvarar för och fattar beslut om frågor som innebär att säkra kvaliteten i den akademiska verksamheten. Nämnden bereder också ärenden som rör utbildnings- och forskningsfrågor till rektor och högskolestyrelse.
Utbildnings- och forskningsnämnden ansvarar för och fattar beslut om frågor som innebär att säkra kvaliteten i den akademiska verksamheten. Nämnden bereder också ärenden som rör utbildnings- och forskningsfrågor till rektor och högskolestyrelse.
Publicerad: 14 apr 2023
Lästid: ca

Det åligger Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) att utveckla utbildningar på grundnivå och på avancerad nivå, samt att tydliggöra och vidareutveckla högskolans prioriterade forskningsinriktningar.

Nämndens uppdrag är att säkerställa sambandet mellan utbildning och forskning genom att se till att samtliga utbildningar har en tydlig forskningsanknytning.

Nämnden ska också möjliggöra och samordna strategiska nationella och internationella samarbeten vid lärosätet och verka för att tillvara ta de synergieffekter som kopplingen till Svenska Röda Korset erbjuder.  Vidare ansvarar nämnden för att föreslå strategiska satsningar inom såväl utbildning som forskning.

Ledamöter i UFN

Utbildnings- och forskningsnämnden leds av ordföranden. Dessutom ingår i nämnden en vice ordförande, ledningsstöd, programansvarig för grundutbildningen, samordningsansvarig för utbildningar på avancerad nivå, studierektor, studentrepresentant, doktorandrepresentant samt en representant från studieadministrationen.

Maria Jirwe
Maria Jirwe
Professor i omvårdnad, ordförande i utbildnings- och forskningsnämnden

+46 (0)8 587 516 40 maria.jirwe@rkh.se

Maria Jirwe
Hanna Gabrielsson
Hanna Gabrielsson
PhD, lektor, tf vice ordförande i utbildnings- och forskningsnämnden

+46 (0) 8 587 516 52 hanna.gabrielsson@rkh.se

Heléne Eriksson
PhD, lektor, programansvarig för sjuksköterskeprogrammet

+46 (0) 8 587 516 50 helene.eriksson@rkh.se

Läs mer
Maria Andersson
Maria Andersson
Lektor, programansvarig specialistsjuksköterske- programmet inom intensivvård

+46 (0)8-587 516 53, +46 (0)701 13 21 81, maria.andersson@rkh.se

Läs mer
Charlotta Arwidson
Doktorand

+46 (0)8 587 516 23 charlotta.arwidson@rkh.se

Inger Wallin Lundell
Inger Wallin Lundell
PhD, lektor

+46 (0)8 587 516 49 inger.wallin.lundell@rkh.se

Inger Wallin Lundell
Charlotta Törmä
Ladokansvarig, representant för studieadministrationen i utbildnings- och forskningsnämnden

+46 (0)8 587 516 02 charlotta.torma@rkh.se

Christoffer Aav
Studentrepresentant

Emma Irving
Ledningsstöd

+46 (0)8 587 516 06 emma.irving@rkh.se

Emma Irving
Sara Collmar
Kvalitets- och samverkansansvarig (adjungerad)

+46 (0)8 587 516 65 sara.collmar@rkh.se

Cia Moberg
Studierektor från ht-23 (adjungerad)

+46 (0)8 587 516 28 cecilia.moberg@rkh.se