Utbildnings- och forskningsnämnd

Utbildnings- och forskningsnämnden ansvarar för och fattar beslut om frågor som innebär att säkra kvaliteten i den akademiska verksamheten. Nämnden bereder också ärenden som rör utbildnings- och forskningsfrågor till rektor och högskolestyrelse.
Utbildnings- och forskningsnämnden ansvarar för och fattar beslut om frågor som innebär att säkra kvaliteten i den akademiska verksamheten. Nämnden bereder också ärenden som rör utbildnings- och forskningsfrågor till rektor och högskolestyrelse.
Publicerad: 22 apr 2024
Lästid: ca

Det åligger Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) att utveckla utbildningar på grundnivå och på avancerad nivå, samt att tydliggöra och vidareutveckla högskolans prioriterade forskningsinriktningar.

Nämndens uppdrag är att säkerställa sambandet mellan utbildning och forskning genom att se till att samtliga utbildningar har en tydlig forskningsanknytning.

Nämnden ska också möjliggöra och samordna strategiska nationella och internationella samarbeten vid lärosätet och verka för att tillvara ta de synergieffekter som kopplingen till Svenska Röda Korset erbjuder.  Vidare ansvarar nämnden för att föreslå strategiska satsningar inom såväl utbildning som forskning.

Ledamöter i UFN

Utbildnings- och forskningsnämnden leds av ordföranden. Dessutom ingår i nämnden en vice ordförande, ledningsstöd, programansvarig för grundutbildningen, samordningsansvarig för utbildningar på avancerad nivå, studierektor, studentrepresentant, doktorandrepresentant samt en representant från studieadministrationen.

Maria Jirwe
Maria Jirwe
Professor i omvårdnad, ordförande i utbildnings- och forskningsnämnden

+46 (0)8 587 516 40 maria.jirwe@rkh.se

Maria Jirwe
Hanna Gabrielsson
Hanna Gabrielsson
PhD, lektor, vice ordförande i utbildnings- och forskningsnämnden

+46 (0) 8 587 516 52 hanna.gabrielsson@rkh.se

Karin Holmvall
Kvalitets- och samverkansansvarig

+46 (0)8 587 516 16 karin.holmvall@rkh.se

Heléne Eriksson
PhD, lektor, programansvarig för sjuksköterskeprogrammet

+46 (0) 8 587 516 50 helene.eriksson@rkh.se

Läs mer
Catharina Frank
Docent, lektor, programansvarig för specialist-sjuksköterskeprogrammen

+46 (0)8-587 516 80 catharina.frank@rkh.se

Catharina Frank
Cecilia Moberg
Cecilia Moberg
Studierektor (adjungerad)

+46 (0)8 587 516 28 cecilia.moberg@rkh.se

Ghada Najem
Ghada Najem
Studieadministrativ gruppledare

+46 (0)8-587 516 09 ghada.najem@rkh.se

Ghada Najem
Charlotta Arwidson
Doktorand

+46 (0)8 587 516 23 charlotta.arwidson@rkh.se

Charlotta Arwidson
Studentrepresentant
RKHSK

Linda Edmén, prefektstöd vid Röda Korsets Högskola.
Linda Edmén
Prefektstöd

+46 (0)8 587 516 27 linda.edmen@rkh.se

Linda Edmén