Att arbeta som specialistsjuksköterska inom infektionssjukvård

Sveriges första och enda specialistsjuksköterskeprogram inom infektionssjukvård finns vid Röda Korsets Högskola.
Sveriges första och enda specialistsjuksköterskeprogram inom infektionssjukvård finns vid Röda Korsets Högskola.
Publicerad: 04 jan 2023
Lästid: ca

Hur är det att jobba som specialistsjuksköterska inom infektionssjukvård?

Arbetet som specialistsjuksköterska inom infektionssjukvård skiljer sig från andra inriktningar inom specialistsjuksköterska. Alla människor drabbas av infektioner vilket gör ämnet brett, och patientens omvårdnad anpassas efter deras särskilda behov.

En specialistsjuksköterska inom infektionssjukvård besitter bred omvårdnadskunskap, vilket gör att du är en värdefull tillgång när som helst under en patients sjukhusvistelse. Genom att informera om symptom, vad infektionerna innebär och vad för behandling som rekommenderas och erbjuds kan en specialistsjuksköterska inom infektionssjukvård stötta under hela vårdkedjan.

Du är inte bunden till en specifik klinik eller ett särskilt arbetssätt eftersom infektioner och smittsamma sjukdomar finns i många olika former. Beroende på om de är akuta, avancerade, svampinfektioner etc. kan du styra ditt arbete utifrån den arbetsplats du föredrar. Under en pandemi kan du arbeta med vaccinationer och annat förebyggande arbete, eller primärvård och rehabilitering. Som infektionssjuksköterska finns det alltid möjligheter som passar just dig, dina intressen och kunskaper.

Vad arbetar du med som specialistsjuksköterska i infektionssjukvård?

Då specialistsjuksköterskeinriktningen i infektionssjukvård är relativt ny är många intresserade av vad du kan bidra med, och det finns examinerade specialistsjuksköterskor som har valt att öppna egna infektionsmottagningar via vårdcentraler.

Du har ett större ansvar att utbilda och föra din kunskap vidare på din arbetsplats och därmed också stötta nya sjuksköterskor. Mycket av den kunskap du besitter kan vara ny för andra och stödet du ger på avdelningar som vårdar infektionspatienter är därför ovärderligt.

Som specialistsjuksköterska inom infektionssjukvård kan du ibland få behålla en viss procent av din arbetstid som sjuksköterska och fortsätta få jobba direkt med patienterna. Detta är något som uppskattas av många som gärna vill specialisera sig, men inte vill förlora det sjuksköterskespecifika dagliga arbetet med patienter.

Med de fördjupade kunskaper om infektioner och smittskydd som du har som specialistsjuksköterska inom området kan du arbeta närmare ansvariga läkare och vara ett bollplank inför medicinskt beslutsfattande.

Vad tjänar en specialistsjuksköterska?

Medellönen för en specialistsjuksköterska var 2020 mellan 36 200 kr och 39 600 kr. Utöver grundlönen kan man få fasta lönetillägg för arbetsuppgifter som schemaläggning, mentorskap och infektionsvårdspecifika uppgifter.