Att arbeta som psykiatrisjuksköterska

Som specialistsjuksköterska inom psykiatri är du ansvarig för den psykiatriska omvårdnaden och verksamheter som tar hand om personer med psykisk ohälsa.
Som specialistsjuksköterska inom psykiatri är du ansvarig för den psykiatriska omvårdnaden och verksamheter som tar hand om personer med psykisk ohälsa.
Publicerad: 04 jan 2023
Lästid: ca

Hur är det att jobba som psykiatrisjuksköterska?

Som specialistsjuksköterska inom psykiatri är du ansvarig för den psykiatriska omvårdnadens kvalitet och utveckling inom verksamheter som tar hand om personer med psykisk ohälsa.

Att arbeta som specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård innebär att jobba med helheten med ett arbetssätt som hela tiden utvecklas. Eftersom psykisk ohälsa ständigt växer i samhället får du värdera och använda dig av ny kunskap inom omvårdnadsarbetet och tillämpa principerna för personcentrerad vård.

Förutom den teoretiska biten måste en psykiatrisjuksköterska vara lyhörd och empatisk mot de som behöver vård. Du jobbar med människor som lider av psykisk ohälsa och därför har komplexa vårdbehov. De är ofta också socialt utsatta vilket gör kontakten med patienten extra viktig.

Vad arbetar du med som specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård?

Som psykiatrisjuksköterska analyserar du och problematiserar situationer ur ett psykiatriskt perspektiv. Du har en fördjupad kunskap om de medicinska diagnoserna, tillstånden, läkemedelsbehandlingar och dess biverkningar. Viktigt är också psykologisk kunskap i hur anhöriga påverkas. Detta är av stor betydelse inom exempelvis akutfall i intensivvården där patientens mentala hälsotillstånd påverkats såväl som i sluten psykiatrisk vård och på psykakuten.

Att också genom det individuella mötet förbättra omvårdnadsprocesserna för patienterna för att på ett bättre sätt kunna motverka mental ohälsa i framtiden är centralt i yrket. Det är nödvändigt att kommun och sjukvård samverkar för bästa omvårdnad vilket gör din roll ovärderlig för vårdplaneringen.

Till skillnad från en grundutbildad sjuksköterska så arbetar en specialistsjuksköterska i psykiatri mer självständigt. Du kan exempelvis arbeta på psykiatriambulansen (PAM) eller ha olika uppdrag som chef inom psykiatrin. Den ledande arbetsrollen blir mer tydlig som specialistsjuksköterska och att få leda din egen arbetsgrupp är givande för dig som person och omvårdare, och viktigt för sjukvården i stort.

Vad har en specialistsjuksköterska i lön?

Medellönen för en specialistsjuksköterska var 2020 mellan 36 200 kr och 39 600 kr. Utöver grundlönen kan man få fasta lönetillägg för arbetsuppgifter som schemaläggning, mentorskap och psykiatrispecifika uppgifter.