Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård

Vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård vid Röda Korsets Högskola.
Vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård vid Röda Korsets Högskola.
Publicerad: 16 jan 2024
Lästid: ca

Här anmäler du dig till programmet

Sök här

Vid Röda Korsets Högskola kan du utbilda dig till specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård. Utbildningen är på avancerad nivå och omfattar 60 högskolepoäng, inklusive examensarbete på magisternivå som ger behörighet till forskarutbildning. Utöver huvudämnet omvårdnadsvetenskap läser du bland annat medicinsk vetenskap, vårdpedagogik och folkhälsovetenskap.

Som specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård kommer du att kunna göra skillnad både på person, organisation och samhällsnivå. Arbetet som specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård handlar om att möta och stödja personer med psykisk ohälsa och att arbeta för att främja återhämtning, samt ansvara för att leda och utveckla omvårdnad i psykiatrisk vård, och samverka med andra professioner och närstående.

Programöversikt, kurser

Utbildningen är campusförlagd. Den teoretiska utbildningen sker på halvfart (50 procent), den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) sker på helfart (100 procent).

År 1

 • Avancerade bedömningar och omvårdnadshandlingar inom psykiatrisk omvårdnad 7,5 hp
 • Hälsofrämjande omvårdnad vid psykisk ohälsa, 7,5 hp
 • Handledning inom omvårdnad och verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp
 • Komplexa vårdbehov och utsatthet vid psykisk ohälsa. Verksamhetsintegrerad kurs (VIL/VFU) 7,5 hp

År 2

 • Perspektiv på profession, ledarskap och utveckling inom omvårdnad 7,5 hp
 • Vetenskapsteori och vetenskaplig metod 7,5 hp
 • Examensarbete inom omvårdnad 15 hp

Utbildningen är campusförlagd. Den teoretiska utbildningen sker på halvfart (50 procent), den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) sker på helfart (100 procent).

Fakta om programmet

 • Avancerad nivå
 • Omfattning
  60 högskolepoäng, halvfart
 • Studieform
  Campus
 • Programstart
  HT-2024

Utbildnings- och kursplaner med litteraturlistor

Läs mer

Professionskurser

Professionskurserna syftar till professionell utveckling där psykisk ohälsa och psykiatrisk vård förstås och reflekteras ur olika perspektiv. I kurserna ingår evidensbaserade metoder för bedömning, behandling, och uppföljning, där omvårdnad och specifika omvårdnadsinterventioner integreras.

I kursen Perspektiv på profession, ledarskap och utveckling ges möjlighet att utveckla fördjupad förmåga till att leda omvårdnadsarbetet i psykiatrisk vård, implementera ny kunskap och fördjupa interprofessionell kompetens. Specialistsjuksköterskans roll och betydelse blir belyst ur olika perspektiv med fokus på profession ledarskap, utveckling, juridik och etik.

Kursen i handledning ger kunskap om pedagogiska perspektiv i handledning av studenter och medarbetare. Fyra av fem kurser består delvis eller helt av verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Momenten ger fördjupning och möjlighet att integrera teori och praktik i olika vårdkontext.

Så här söker du till utbildningen

Utbildningen går att söka på www.antagning.se. Via dina sidor på antagning.se laddar du upp de dokument du vill bifoga din anmälan, till exempel de tjänstgöringsintyg som styrker din yrkeslivserfarenhet.

Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den. Uppgifter om din legitimationsstatus hämtas centralt.

Behörighet och urval

Sjuksköterskeutbildning (180 hp) med svensk legitimation och kandidatexamen. Vid fler behöriga sökanden än antal platser kommer ett urval främst baserat på yrkeserfarenhet att göras.

Antagningsstatistik

Om du undrar vilka poäng som krävs för att komma in på specialistsjuksköterskeprogrammet i psykiatrisk vård vid Röda Korsets Högskola kan du hitta antagningsstatistik på UHR:s webbplats.

Kontakt

Catharina Frank
PhD, lektor, programansvarig för specialist-sjuksköterskeprogrammen

+46 (0)8-587 516 80 catharina.frank@rkh.se

Catharina Frank

Mer information

Här anmäler du dig till programmet

Sök här
Intervju
”Ökad kompetens och bättre arbetsmöjligheter”

Läs mer
Riina Salkia.
Film
”Det bästa är att jag kan ta fram de nyaste rönen”

Läs mer
Temur Bakoev
Intervju
”Jag vill göra en insats för de drabbade”

Läs mer

Vill du studera till specialistsjuksköterska?

Här berättar lärare och studenter om specialistprogrammet i psykiatrisk vård vid Röda Korsets Högskola. Filmen spelades in 2021.

Student

All information om dina studier hittar du här.

För studenter