Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård

Vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård vid Röda Korsets Högskola. Anmälan är öppen till den 15 mars.
Vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård vid Röda Korsets Högskola. Anmälan är öppen till den 15 mars.
Publicerad: 29 sep 2022
Lästid: ca

Tillämpa ny kunskap | Professionskurser | Programöversikt, kurser | Så här söker du | Behörighet och urval | Antagningsstatistik | Kontakt

Vid Röda Korsets Högskola kan du vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård. 

Programmet specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård, är en utbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor. Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng, inklusive ett självständigt examensarbete om 15 högskole­poäng (magisteruppsats).

Specialistsjuksköterskeprogrammen är öppna för sen anmälan.

Tillämpa ny kunskap inom psykiatrisk omvårdnad

Efter avslutad utbildning kan du värdera och tillämpa ny kunskap i omvårdnadsarbetet inom psykiatrin. Du är också expert på att tillämpa principer för personcentrerad vård och delat beslutsfattande.

Det vetenskapliga tänkandet och agerandet ingår som en naturlig del och generell kompetens vilken övas i alla kurser inom programmet.

Fakta om programmet

 • Avancerad nivå
 • Omfattning
  60 högskolepoäng, halvfart
 • Studieform
  Campus
 • Programstart
  HT-2022

Utbildnings- och kursplaner med litteraturlistor

Läs mer

Professionskurser

Professionskurserna syftar till professionell utveckling där mental och psykisk ohälsa problematiseras och analyseras – dels utifrån specifik psykiatrisk evidensbaserad metodik för bedömning och vård, psykopedagogiska interventioner och omvårdnadsinterventioner – dels utifrån ett hälsofrämjande perspektiv.

I professionskursen Perspektiv på profession, ledarskap och utveckling problematiseras psykvård och specialistsjuksköterskans roll i ett bredare samhällsperspektiv med fokus på global omvårdnad, ledarskap, utveckling, juridik och etik.

Programmets kurs i handledning är riktad både mot student- och omvårdnadshandledning och ger praktiska färdigheter i båda spåren.

Fyra av fem professionskurser består delvis eller helt av verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Dessa moment ger en fördjupning i att praktiskt arbeta med personer som utifrån sin psykiatriska hälsoproblematik har komplexa vårdbehov i olika vårdkontext.

Ett signum för programmet är att det ska ge ökade praktiska färdigheter och ökad reell kompetens, som i sin tur ska göra det naturligt att känna sig hemma i och agera i den nya rollen som specialistsjuksköterska. Det vetenskapliga tänkandet och agerandet ingår som en naturlig del liksom generell kompetens vilken övas i programmets samtliga kurser.

Programöversikt, kurser

År 1

 • Avancerade bedömningar och omvårdnadshandlingar inom psykiatrisk omvårdnad 7,5 hp
 • Hälsofrämjande omvårdnad vid psykisk ohälsa kopplat till NANDA diagnostik och 7,5 hp
 • Handledning inom omvårdnad och verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp
 • Komplexa vårdbehov och utsatthet vid psykisk ohälsa. Verksamhetsintegrerad kurs (VIL) 7,5 hp

År 2

 • Perspektiv på profession, ledarskap och utveckling inom omvårdnad 7,5 hp
 • Vetenskapsteori och vetenskaplig metod 7,5 hp
 • Examensarbete inom omvårdnad 15 hp

Så här söker du till utbildningen

Utbildningen går att söka på www.antagning.se. Via dina sidor på www.antagning.se laddar du upp de dokument du vill bifoga din anmälan, till exempel de tjänstgöringsintyg som styrker din yrkeslivserfarenhet. Glöm inte att ladda upp intyg för pågående tjänstgöring. Alla dokument måste vara uppladdade för att din anmälan ska vara fullständig och för att vi ska kunna göra en rättvis behörighetsbedömning.

Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den. Uppgifter om din legitimationsstatus hämtas centralt.

Behörighet och urval

Sjuksköterskeutbildning (180 hp) med svensk legitimation och kandidatexamen. Vid fler behöriga sökanden än antal platser kommer ett urval främst baserat på yrkeserfarenhet att göras.

Antagningsstatistik

Om du undrar vad som krävs för att komma in på sjuksköterskeprogrammet i psykiatrisk vård vid Röda Korsets Högskola kan du hitta antagningsstatistik på UHR:s webbplats.

Kontakt

Har du frågor som rör utbildningen kontakta Maria Jirwe, professor i omvårdnad och ordförande i Utbildnings- och forskningsnämnden: maria.jirwe@rkh.se

Mer information

Intervju
”Ökad kompetens och bättre arbetsmöjligheter”

Läs mer
Riina Salkia.
Film
”Det bästa är att jag kan ta fram de nyaste rönen”

Läs mer
Temur Bakoev
Intervju
”Jag vill göra en insats för de drabbade”

Läs mer

Vill du studera till specialistsjuksköterska?

Här berättar lärare och studenter om specialistprogrammet i psykiatrisk vård vid Röda Korsets Högskola.

Student

All information om dina studier hittar du här.

För studenter