Stärker arbetet kring tortyr- och krigsskaderehabilitering

Kompetenscentret för tortyr- och krigsskaderehabilitering är ett långsiktigt samarbete mellan Svenska Röda Korset och Röda Korsets Högskola. Syftet är att stärka Röda Korsets arbete nationellt och internationellt inom området och forskningen kring tortyr- och krigsskaderehabilitering.   

Med kompetenscentret samverkar Röda Korsets Högskola och Svenska Röda Korset för att främja kunskap och evidens kring omvårdnad, behandling och stöd för människor utsatta för tortyr och krigsskador. 

Tillsammans ska kompetenscentret arbeta för att få till en förändring så att människor utsatta för tortyr- och krigsskador får bättre hälsa och ökat välmående.   

Återerövra psykisk och fysisk hälsa

Målet för Svenska Röda Korsets behandlingscenter är att ge människor som utsatts för krigstrauma och tortyr, stöd och vård så att de kan återerövra sin psykiska och fysiska hälsa. Utöver kliniskt behandlingsarbete arbetar verksamheterna med att sprida kunskap genom att erbjuda utbildningar och information till olika målgrupper, såväl externt som internt. 

Det närmaste året kommer kompetenscentret att fokusera på:

  • Behovsinventering av prioriterade frågor för att knyta samman det kliniska arbetet med utbildning och en långsiktig vision om forskning   
  • Operativt ansvara för att initiera projekt som rör kunskapsutveckling inom ämnesområdet  
  • Skapa relationer och samverka med myndigheter, sjukvårdsregioner och andra enheter/avdelningar inom Svenska Röda Korset  
  • Främja samverkan mellan experter och aktörer på området i Sverige och internationellt.

Pionjärsarbete och samlad kunskap

Trots att behoven av stöd till flyktingar som är torterade eller krigsskadade är väldokumenterade och stora, har det i Sverige saknats en nationellt samlande institution inom området. Inom området tortyr- och krigsskaderehabilitering har Röda Korset – både i Sverige och inom rödakors- och halvmånerörelsen – en omfattande kompetens.

I Sverige har Svenska Röda Korset, Röda Korsets Högskola och den tidigare Stiftelsen RKC varit pionjärer inom området och upparbetat gedigna kunskaper och erfarenheter.  Stiftelsen RKC upplöstes 2019 och är numera en del av Svenska Röda Korset som idag driver behandlingscenter för torterade och krigsskadade på sex olika platser i Sverige.  

Svenska Röda Korset driver behandlingscenter för krigsskadade och torterade på sex platser i Sverige: Skellefteå, Uppsala, Stockholm, Skövde, Göteborg och Malmö. 

Det första startade i Stockholm för 35 år sedan (Stiftelsen RKC).  

Invigning av kompetenscentret

Kompetenscentret invigdes i september 2020 med representanter från Svenska Röda Korset, Röda Korsets Högskola, Internationella rödakorskommittén och Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen, Studentkårens representant, läkare och patienter, sakkunniga och medarbetare. Nu byggs kapacitet och verksamhet upp successivt för att förstärka utbildning och forskning.   

Mer information

Marja Schuster, docent och lektor i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola
e-post: marja.schuster@rkh.se