Att arbeta som iva-sjuksköterska

En intensivvårdssjuksköterska vårdar patienter med svåra sjukdomstillstånd och/eller svikt i vitala funktioner. Studera till specialistsjuksköterska vid Röda Korsets Högskola.
En intensivvårdssjuksköterska vårdar patienter med svåra sjukdomstillstånd och/eller svikt i vitala funktioner. Studera till specialistsjuksköterska vid Röda Korsets Högskola.
Publicerad: 04 jan 2023
Lästid: ca

Hur är det att jobba som iva-sjuksköterska?

En specialistsjuksköterska i intensivvård arbetar i ett team med kollegor som har många olika specialiseringar. Alla har en specialistutbildning inom sitt eget fält och läkarna är specialiserade i intensivvård och narkos. En intensivvårdssjuksköterska har sin specialisering inom omvårdnad och vårdar patienter med svåra sjukdomstillstånd och/eller svikt i vitala funktioner.

Eftersom varje patient är unik arbetar du som specialistsjuksköterska inom intensivvård personcentrerat och anpassar omvårdnaden för att på bästa sätt få patienten genom dagen. Här blir du patientens röst till teamet, och får därmed tala för dem i det utsatta tillstånd de befinner sig. En iva-sjuksköterska ansvarar oftast för ett fåtal patienter och använder sig av avancerad medicinteknisk utrustning för att bevaka vitala funktioner. I denna del av arbetet är respirations- och cirkulationsövervakning centralt.

Vad arbetar du med som specialistsjuksköterska i intensivvård?

Ditt främsta huvudansvar som iva-sjuksköterska är omvårdnaden av patienten. Kontakten mellan patient, familj och vården är central.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat:

  • Administration av läkemedel
  • Utvärdering av patientens tillstånd
  • Korrigering av given behandling
  • Förbereda patienterna inför undersökning
  • Provtagningar
  • Transport intra- eller extrahospitalt
  • Assistans vid undersökningar och behandlingar

Allt sker i en högteknologisk miljö som kombinerar omvårdnad med medicinsk expertis.

Vad har en specialistsjuksköterska i lön?

Medellönen för en specialistsjuksköterska var 2020 mellan 36 200 kr och 39 600 kr. Utöver grundlönen kan man få fasta lönetillägg för arbetsuppgifter som schemaläggning, mentorskap och intensivvårdspecifika uppgifter.