Att studera till specialistsjuksköterska inom infektionssjukvård

Information för dig som funderar på vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom infektionssjukvård och vill studera vid Röda Korsets Högskola.
Information för dig som funderar på vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom infektionssjukvård och vill studera vid Röda Korsets Högskola.
Publicerad: 04 jan 2023
Lästid: ca

Är du en färdigutbildad sjuksköterska som funderar på vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom infektionssjukvård? Här får du en introduktion till hur det är att studera vårt specialistsjuksköterskeprogram som utbildar dig till specialistsjuksköterska inom infektionssjukvård.

Hur är det att studera till infektionssjuksköterska vid Röda Korsets Högskola?

Specialistsjuksköterskeprogrammet i infektionssjukvård vid Röda Korsets Högskola ges på halvfart under två år. Vår ambition med vidareutbildningen specialistsjuksköterska i infektionssjukvård är att tillgodose olika lärstilar. Vårt pedagogiska upplägg bygger på att lärandet ska vara en aktiv och dynamisk process. Precis som i vårt sjuksköterskeprogram består studierna av verksamhetsintegrerat lärande (VIL) och tillämpade metoder och modeller för kliniskt beslutsfattande i en infektionsvårdskontext. Studenten stimuleras till ett aktivt ansvarstagande i olika former av lärandeaktiviteter och pedagogiska möten. Du övas också i kritiskt tänkande och ett reflexivt förhållningssätt i samtliga kurser.

En stor del av studierna i specialistutbildningen i infektionssjukvård består i att fördjupa studenternas kompetens inom infektionsrelaterad omvårdnad, fördjupad kunskap inom smittsamma sjukdomar, medicinsk vetenskap och hur immunförsvaret fungerar under infektioner.

– Efter utbildningen kan du mer om infektionssjukvård än de flesta läkare och andra specialistsjuksköterskor, säger Alexander Weman – en av utbildningens första studenter.

– Med den kunskapen hamnar vi på liknande nivåer som specialistläkare inom infektion.

Nivån på studierna är hög och det är viktigt att studenterna engagerar sig, är nyfikna och vill lära sig. Som student ges du även möjligheten att finna egna intressen inom infektionsvård, och därefter fördjupa dig på egen hand i form av ett examensarbete på 15 högskolepoäng.

Utbildningen har ett studentcentrerat självstyrt lärande med ett undersökande arbetssätt. Detta gör att utbildningen på 60 högskolepoäng är flexibel efter hur du vill lägga upp dina studier, om du exempelvis skulle vilja fortsätta arbeta under utbildningen.

Alexander gick programmet på halvtid och jobbade samtidigt:

– Men den här utbildningen är inte något du glider igenom”, förtydligar han. Det är mycket plugg och du måste disponera din tid ordentligt. Men det är så värt det i slutändan!