Chans till stipendium för studenter på sjuksköterskeutbildningen

Nu har du som sjuksköterskestudent chans att söka stipendium med din godkända C- eller D-uppsats. Läs mer om det här.
Nu har du som sjuksköterskestudent chans att söka stipendium med din godkända C- eller D-uppsats. Läs mer om det här.
Publicerad: 25 apr 2024
Lästid: ca

Nu har du chans att söka stipendium med din godkända C- eller D-uppsats. Stockholms stad har tagit fram ett stipendium på 50 000 kr för att få in förslag och idéer för hur äldreomsorgen i Stockholm kan utvecklas.

För att ha chansen att bli tilldelad stipendiet ska uppsatsen handla om något av följande tema:

  • God och jämlik hälsa
  • Hälsosamt åldrande
  • Aktiv livsstil

Stipendiet delas ut i november 2024 och bidragen bedöms utifrån fem kriterier:

  • Verksamhetsnytta
  • Nya perspektiv
  • Innovation
  • Förankring i litteratur och forskning
  • Vetenskaplig kvalitet och tvärvetenskaplighet

Så här söker du

Skicka uppsatsen tillsammans med utdrag ur Ladok som styrker att den är godkänd till utbildningaldreomsorg@stockholm.se senast den 15 september 2024. Ange Stipendium i ämnesraden och bifoga en redogörelse på max en A4-sida där du motiverar varför uppsatsen är relevant för stadens äldreomsorg. Ange även dina kontaktuppgifter i form av namn, telefonnummer och mailadress.

Uppsatsen ska vara skriven under 2023 eller 2024. Bidragen granskas och väljs ut av en jury bestående av representanter från äldreomsorgens verksamheter, Stockholms stads FOU-enhet Äldrecentrum och äldreförvaltningen. Om uppsatsen är skriven av flera studenter delas prissumman.

Vid frågor kontakta gärna Lena Alksten eller Tove Ahner

Lena.alksten@stockholm.se 08 508 36 241

Tove.ahner@stockholm.se 08 508 36 220