Styrelse

Här presenteras ledamöterna i Röda Korsets Högskolas styrelse. Högskolestyrelsen är högskolans närmast beslutande organ och har inseende över Röda Korsets Högskolas angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs. Styrelsen möts två gånger per termin.
Här presenteras ledamöterna i Röda Korsets Högskolas styrelse. Högskolestyrelsen är högskolans närmast beslutande organ och har inseende över Röda Korsets Högskolas angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs. Styrelsen möts två gånger per termin.
Publicerad: 22 jan 2023
Lästid: ca
Ingegerd Palmér
Ordförande

Läs mer
Anna Nergårdh
Vice ordförande

Läs mer
Susanne Georgsson
Ledamot, rektor

Läs mer
Ami Hommel
Ami Hommel
Ledamot

Läs mer
Christer Jonsson är ledamot i styrelsen för Röda Korsets Högskola.
Christer Jonsson
Ledamot

Läs mer
Hans Karlsson
Hans Karlsson
Ledamot

Läs mer
Tobias Larsson
Ledamot

Läs mer
Christina Lindholm
Ledamot

Läs mer
Jan Mårtensson
Ledamot

Läs mer
Angelica Rage
Vice ordförande

Läs mer
Martin Ärnlöv, generalsekreterare, Svenska Röda Korset.
Martin Ärnlöv
Adjungerad ledamot

Läs mer
Madeleine Johansson
Studentrepresentant

Maria Christidis
Personalrepresentant

Charlotta Törmä
Charlotta Törmä
Personalrepresentant

Ann-Sofie Hylvander
Ann-Sofie Hylvander
Ledningsstöd, sekreterare