Styrelse

Här presenteras ledamöterna i Röda Korsets Högskolas styrelse. Högskolestyrelsen är högskolans närmast beslutande organ och har inseende över Röda Korsets Högskolas angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs. Styrelsen möts två gånger per termin.
Här presenteras ledamöterna i Röda Korsets Högskolas styrelse. Högskolestyrelsen är högskolans närmast beslutande organ och har inseende över Röda Korsets Högskolas angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs. Styrelsen möts två gånger per termin.
Publicerad: 21 okt 2023
Lästid: ca
Ingegerd Palmér
Ordförande

Läs mer
Anna Nergårdh
Vice ordförande

Läs mer
Anna_Ehrenberg, ledamot i styrelsen för Röda Korsets Högskola
Anna Ehrenberg
Ledamot

Läs mer
Susanne Georgsson
Susanne Georgsson
Ledamot, rektor

Läs mer
Birgit Hansson
Ledamot

Läs mer
Ami Hommel
Ami Hommel
Ledamot

Läs mer
Christer Jonsson är ledamot i styrelsen för Röda Korsets Högskola.
Christer Jonsson
Ledamot

Läs mer
Hans Karlsson
Hans Karlsson
Ledamot

Läs mer
Tobias Larsson
Ledamot

Läs mer
Jan Mårtensson
Ledamot

Läs mer
Katarina Tiväng
Stabschef Svensk Röda Korset, adjungerad ledamot

Anton Nyberg, ordförande i RKHSK
Anton Nyberg
Studentrepresentant

Charlotta Tegnestedt
Charlotta Tegnestedt
Medarbetarrepresentant

Charlotta Tegnestedt
Marcela Johnson
Marcela Johnson
Medarbetarrepresentant

Marcela Johnson
Lydia Lindgren, rektorsassistent vid Röda Korsets Högskola
Lydia Lindgren
Rektorsassistent, sekreterare

Lydia Lindgren