VFU-dagen vid RKH

Stort intresse för VFU-dag

Stort intresse för VFU-dag

Stort intresse för VFU-dag med fokus på kliniskt resonemang och interprofessionellt teamarbete.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Sjuksköterskors förmåga till kliniskt resonemang och interprofessionellt teamarbete var i fokus när VFU-dagen för handledare på verksamhetsförlagd utbildning arrangerades på Röda Korsets Högskola 29 maj. Vårens VFU-dag hade rekord med 90 anmälningar och trots att dagen inleddes med förseningar i trafiken anslöt till slut alla deltagare för att lyssna till föreläsningar och medverka i workshops.

Föreläsningar och workshops

Carina Georg, Medicine doktor, Specialistsjuksköterska och biträdande programdirektor vid Karolinska Institutet höll en föreläsning och workshop om hur handledare kan stödja studenterna i kliniskt resonemang och kritiskt tänkande. Sjuksköterskors förmåga till kliniskt resonemang har stor betydelse för kvaliteten på omvårdnad och patientsäkerhet.

– Ett viktigt mål för sjuksköterskeutbildningen är att blivande sjuksköterskor tillägnar sig kunskaper i kliniskt resonemang. Under dagen fick handledare och lärare från respektive kurs sitta i grupper för att diskutera hur de kan stödja studenterna i deras kliniska resonemang, berättar Katarina Brochard, adjunkt vid Röda Korsets Högskola.

Ann-Sophie Cissé från Center för interprofessionellt lärande och samarbete höll en workshop om vikten av interprofessionellt teamsamarbete och psykologisk trygghet i teamen.  Psykologisk trygghet främjar en god lärandemiljö både för kollegor och studenter.

Nära samarbete med region och verksamheter

Sjuksköterskeutbildningens verksamhetsförlagda utbildning (VFU) sker i nära samarbete med regionen och verksamheterna.

VFU-dagen är en dag för inspiration, kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte där högskolans lärare möter adjungerade kliniska adjunkter, studentansvariga och handledare som handleder studenterna under VFU. Dagen arrangeras på Röda Korsets Högskola arrangeras varje termin av adjunkterna Katarina Brochard, Cecilia Häckter-Ståhl och Hanna Gabrielsson, klinisk lektor.

Nästa VFU-dag är den 4 december 2024.

VFU-dagen RKH
VFU-dagen på RKH
VFU-dagen på RKH

Aktuellt