Lyfta omvårdnadens betydelse

– möt Alexandra Adell som läser specialistsjuksköterskeprogrammet i infektionssjukvård vid Röda Korsets Högskola
– möt Alexandra Adell som läser specialistsjuksköterskeprogrammet i infektionssjukvård vid Röda Korsets Högskola
Publicerad: 07 mar 2023
Lästid: ca

Varför valde du att läsa specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning infektionssjukvård på Röda Korsets Högskola?

Jag har jobbat med infektionssjukvård i många år, sedan 2014, och kände att det var dags att göra någonting nytt. Jag ville fördjupa mina kunskaper om infektionssjukdomar och kunna söka andra typer av tjänster med möjligheten att vara med och utveckla infektionssjukvården både inom och utanför infektionsklinikerna. Infektion är en otroligt spännande och utmanade specialitet. Den sträcker sig över hela vårdkedjan från egenvård till intensivvård. Att förebygga och behandla infektioner är en av vårdens och samhällets absolut största utmaningar. Trots detta upplever jag en stor brist på kunskap och förståelse kring infektionssjukvård både inom vården och ute i samhället.

Jag drömmer om att få vara med och lyfta omvårdnadens betydelse för patienter med infektionssjukdomar. Det handlar om så mycket mer än att bara blanda antibiotika. Att söka till specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning infektionssjukvård kändes som ett självklart steg i min fortsatta karriär. Att det blev just Röda Korsets Högskola handlade helt enkelt om att de var de enda som hade den utbildningen när jag sökte.  

Hur har studietiden varit, vad har varit bäst, har det funnits några utmaningar?

Studietiden har varit både rolig och utmanande. Det absolut bästa har varit att få befinna sig i ett sammanhang med andra som också brinner för att utveckla infektionssjukvården. Det är en möjlighet att nätverka med andra sjukhus över hela landet och byta kunskaper och erfarenheter. Att få tid och möjlighet att läsa på och på djupet lära sig mer om infektionssjukdomar och kroppens immunförsvar har också varit väldigt intressant.

Ibland har det känts omöjligt att få in allt i huvudet men när jag väl förstått har det känts som att en ny värld öppnat sig. Det var som att jag äntligen förstod var läkarna sa på ronden och jag fick mycket lättare att förklara saker för patienter, studenter och kollegor.

För mig personligen har det också varit ett välkommet avbrott från vardagen med två små barn hemma. Jag upplever att jag blir en bättre och gladare mamma när jag får utmana hjärnan på andra sätt än att bara hantera treårstrots och vardagspussel. Just nu skriver jag på mitt examensarbete, något jag sett fram emot med skräckblandad förtjusning. Även om arbetet går lite trögt i perioder tror jag att jag kommer vara väldigt nöjd när jag är klar. Jag ser verkligen fram emot att få ta min examen.     

Hur upplevde du mötet med vården?

Vi hade ingen VFU, däremot fick vi auskultera en dag på en sårmottagning och två dagar på en infektionsmottagning, jag som främst arbetat inom slutenvården fick vara inom öppenvården och de som främst jobbat inom öppenvården fick prova på slutenvården. Jag fick även möjligheten att vara med en dag på sprututbytet för att lära mig mer om deras verksamhet. Det har varit intressant att se andra delar av infektionssjukvården än slutenvården. Man får idéer om vad man kan jobba med i fortsättningen. 

Hur är det att arbeta som specialistsjuksköterska inom infektionssjukvård? Vad ser du fram emot att göra när du är färdig specialistsjuksköterska inom infektionssjukvård?

Nu är jag ju inte klar än så det är svårt att svara på det, men jag ser väldigt många nya karriärsalternativ som färdig specialist. Inom slutenvården finns otroligt mycket att göra, både inom personalutbildning och att lyfta omvårdnadens betydelse.

Om några år hoppas jag även kunna jobba med forskning och att i större utsträckning kunna implementera ny kunskap i verksamheten. Jag hoppas även kunna komma ifrån att jobba så mycket kvällar och helger utan att behöva lämna akutsjukvården. Men det är ju så klart upp till arbetsgivaren. 

Anmälan till specialistprogrammen

Infektionssjukvård, intensivvård och psykiatrisk vård

Öppna för sen anmälan - ansök här