Bred inriktning som ger många möjligheter

– Infektionssjukvård är en bred inriktning som ger mig möjlighet att arbeta inom många olika verksamheter, säger Johannes Haid som läser specialistsjuksköterskeprogrammet i infektionssjukvård vid Röda Korsets Högskola.
– Infektionssjukvård är en bred inriktning som ger mig möjlighet att arbeta inom många olika verksamheter, säger Johannes Haid som läser specialistsjuksköterskeprogrammet i infektionssjukvård vid Röda Korsets Högskola.
Publicerad: 24 mar 2023
Lästid: ca

Varför valde du att läsa specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning infektionssjukvård på Röda Korsets Högskola?

Infektionssjukvård är en bred inriktning som ger mig möjlighet att arbeta inom många olika verksamheter. Infektioner är till exempel en av de vanligaste sökorsakerna inom primärvården. Det är uppenbart att vi står inför stora utmaningar på grund av ökad antibiotikaresistens och uppkomst av nya smittor. Klimatförändringen och den ohållbara djuruppfödningen påverkar spridningen och utvecklingen av zoonoser. Det kommer förmodligen också leda till en förändrad geografisk utbredning av vektorburna sjukdomar som kan innebära att vi får sjukdomar som malaria och leishmaniasis i Sverige och vi ser redan en förändrad utbredning av fästingar. Ökad förekomst av extremväder med torka, skyfall och översvämningar ökar spridningen av vattenburen smitta som t.ex. salmonella och cryptosporidium. Jag tror att ökad omvårdnadskompetens inom infektionssjukvård kommer att bli alltmer efterfrågad. Specialistkompetens inom infektionssjukvård kommer att behövas för att garantera en god och säker vård av infektioner.

Hur har studietiden varit, vad har varit bäst, har det funnits några utmaningar?

Det bästa har varit att djupdyka in i mikrobiologins värld igen och få fördjupade kunskaper om alla de olika patogener som kan göra oss sjuka. Att fördjupa sig i infektionssjukdomarna och patofysiologin bakom var också jättebra och spännande medan infektionsimmunologin var en av det svårare delarna. De olika föreläsningarna har hållit en hög nivå, varit inspirerande och pedagogiska. Eftersom inriktningen är relativt ny så har klassen bestått av personer från hela landet och det har varit jättekul att träffas och utbyta erfarenheter.

Hur var det att auskultera?

Det var roligt, jag fick se hur en funktion för specialistsjuksköterskor inom infektionssjukvård kan utformas och fungera inom slutenvården. Det var spännande att se hur man hade organiserat vården.

Hur är det att arbeta som specialistsjuksköterska inom infektionssjukvård tänker du?

Det beror förstås på var man arbetar men jag kommer fortsätta arbeta på infektionsavdelningen jag arbetar på nu. Det är alltid roligt med mer kunskap och förståelse för det man arbetar med. Med kunskapen följer också mer ansvar för mig som sjuksköterska b.la. som mentor för kollegor och studenter. Jag tänker att det kommer innebära fler möjligheter för mig att få vara med och utveckla vården på avdelningen. Jag har fått ökad kunskap om kvalitets- och förbättringsarbeten som jag hoppas få använda mig av och många idéer hur vi kan utveckla infektionssjukvården. Jag tror att en annan viktig del av mitt arbete som specialist kommer att vara nätverka med andra specialistsjuksköterskor inom infektionssjukvården. Vi kan lära mycket av varandras erfarenheter.

Vad ser du fram emot att göra när du är färdig specialistsjuksköterska inom infektionssjukvård?

Jag ser fram emot att utveckla en mer personcentrerad infektionssjukvård där vi i större utsträckning inkluderar patienten som en likvärdig partner i vårdteamet. Vi behöver organisera vården efter patientens behov i stället för att kräva att patienten ska anpassa sig efter vårdorganisationen. Jag ser också fram emot att få arbeta mer kliniskt eftersom det blivit väldigt lite av det under studietiden. Jag har saknat patientkontakten.