Vår historia

Röda Korsets Högskola grundades 1867 som den första icke-religiösa utbildningen av sjuksköterskor i Sverige med Emmy Rappe som föreståndare.
Röda Korsets Högskola grundades 1867 som den första icke-religiösa utbildningen av sjuksköterskor i Sverige med Emmy Rappe som föreståndare.
Publicerad: 28 feb 2022
Lästid: ca

Det moderna sjuksköterskeyrket tar avstamp i Florence Nightingales gärningar under Krimkriget under mitten av 1800-talet. Röda Korsets Högskola grundandes 1867 med Emmy Rappe som föreståndare.

Brittiska Florence Nightingale rekryterades för att göra insatser för sårade soldater och kunde visa att man genom basala hygienrutiner såsom handtvätt, god omvårdnad samt genom att ingjuta hopp och mod i de sårade soldaterna kunde öka överlevnaden väsentligt.

Fröet till världens största humanitära nätverk

År 1859 var den schweiziska bankmannen Henry Dunant på genomresa i norra Italien. Han hamnade mitt i krigets slagfält och såg de många skadade och döende soldaterna i Solferino. Han beslutade sig för att själv ge vård och skapade historia genom att inte göra skillnad på vem han hjälpte. Detta är fröet till Röda Korset och ett synsätt som fortfarande är en ledstjärna.

”Skulle man inte under fredstid kunna bilda hjälporganisationer, med syfte att i krigstid skaffa de sårade vård av frivilliga personer som vore intresserade och kompetenta för sin uppgift?” 

Det skrev Dunant efter sin upplevelse på fältet. Röda Korset bildades 1863 i Genève och 1865 anslöt sig Sverige. Idag är organisationen världens största humanitära nätverk, verksam i 190 länder där alla ställer sig bakom de värderingar som förenar över hela världen – ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Röda Korsets motto är "Inter arma caritas", vilket betyder i krig, barmhärtighet. Ett motto som bygger på den inställning vololontärerna jobbade efter när de vårdade sårade i kriget i Solferino. Under vårdarbetet hördes "Tutti fratelli", alla är vi bröder, vilket stod för att alla skulle få hjälp, oavsett vilken sida de befann sig på i konflikten.

Emmy Rappe grundade högskolan

Som den första icke-religiösa utbildningen av sjuksköterskor i Sverige grundades Röda Korsets Högskola 1867. Skolans första föreståndare blev Emmy Rappe, som själv fått sin utbildning av Florence Nightingale vid S:t Thomas’ Hospital i London.

År 1867 grundades Röda Korsets sjuksköterskeskola vid Akademiska sjukhuset i Uppsala med Emmy Rappe som föreståndare. Efter en kort tid i Göteborg placerades sjuksköterskeutbildningen på Serafimerlasarettet på Kungsholmen i Stockholm. 1879 öppnade Sabbatsbergs Sjukhus, som då ansågs vara Europas modernaste sjukhus. Två år senare flyttade Röda Korsets sjuksköterskeskola från Kungsholmen och in i sjukhusets nya lokaler där utbildningen bedrevs fram till 2004.

I slutet av 1880-talet hade 128 sjuksköterskor tagit sin examen, efter en utbildning på sex månader. De allra första systrarna utbildades främst för att kunna ta hand om sårade i krig och 1897 sändes två svenska sjuksköterskor ner till kriget i Grekland. Femton år senare skickades den första svenska Rödakors-ambulansen till Grekland.

År 1915 bildades Stiftelsen Rödakorshemmet, som sedan dess är huvudman för högskolan.

Röda Korsets värderingar

1977 blev sjuksköterskeutbildningen högskoleutbildning, ämnet omvårdnad blir en egen disciplin och skolan får högskolestatus. Högskolan präglas av Röda Korsets värderingar och är idag en idéburen enskild högskola vars verksamhet finansieras av staten enligt 1977 års högskolereform. 

Röda Korsets första manliga sjuksköterska tog sin examen 1968. Idag är cirka 20 procent av Högskolans studenter män.

Flytten till Flemingsberg

År 2004 gick flyttlasset från Sabbatsbergs Sjukhus in i södra flygeln av Röda Korsets Sjukhus på Norrmalm.

I juni 2016 var det dags att flytta igen. Denna gång flyttade Högskolan till en nybyggd fastighet i Flemingsberg, centralt placerad vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. På Campus Flemingsberg finns sex högskolor och universitet vilket ger stora möjligheter till samverkan och kunskapsutbyte.

Den utbildning som startade på Serafimerlasarettet, med sex studenter inskrivna på en fyra månader lång kurs har ca 850 studenter.

Idag tillhandahåller Röda Korsets Högskola, utöver utbildning på grundnivå, även flera specialistsjuksköterskeutbildningar samt kandidat- och magisterexamen.

Röster om Röda Korsets Högskola – möt våra medarbetare

Röda Korsets Högskola grundades 1867. Här får du veta mer om högskolans historia och verksamhet.

Vår organisation

Så drivs Röda Korsets Högskola

Organisation och ledning