Emmy Rappe

– en pionjär inom svensk sjuksköterskeutbildning
– en pionjär inom svensk sjuksköterskeutbildning
Publicerad: 20 jan 2023
Lästid: ca

Röda Korsets Högskolas första föreståndare var Emmy Rappe som grundade Röda Korsets sjuksköterskeskola år 1867. Det var den första sekulära sjuksköterskeutbildningen i Sverige och pionjären Emmy Rappe anses vara Sveriges första utbildade sjuksköterska.

Utbildas av Florence Nightingale

Adelsfröken Emmy Rappe föddes i Strömsrum i Småland den 14 februari 1835 och hon var 31 år när hon som utsänd av Föreningen för frivillig vård av sårade och sjuke i fält (senare Svenska Röda Korset) anlände till Saint Thomas sjukhus i London för utbildning vid The Nightingale School of Nursing. Skolan hade grundats av sjuksköterskan Florence Nightingale och behovet av personal med kunskap om sjukvård var stort.

Krigssjukvården i Europa och den vanliga sjukvården behövde utbildad personal. Vården hade blivit mer specialiserad, tekniskt utvecklad och krävande. Den tekniska och medicinska expertisen ansvarade läkaren för medan sjuksköterskan skulle sköta om patienterna.

Florence Nightingale, som ansvarade för utbildningen av Emmy Rappe och andra sjuksköterskor i London, betonade bland annat betydelsen av handhygien, renlighet, frisk luft och ljus, bra kost för de sjuka. Hon kallades för ”damen med lampan” då hon gick runt med en lampa om nätterna för att titta till patienterna. Florence Nightingale var också en skarp samhällsdebattör med intresse för ekonomi, statistik, filosofi och kvinnans frigörelse, och hon krävde bland annat rimliga löner till sjuksköterskorna. Hon anses vara grundaren av det moderna sjuksköterskeyrket.

Första föreståndaren för Röda Korsets sjuksköterskeutbildning

Kort efter det att Emmy Rappe kommit tillbaka till Sverige från sin utbildning hos Florence Nightingale fick hon en tjänst som översköterska på Akademiska sjukhuset i Uppsala som öppnade år 1867.

Vid sidan av det praktiska arbetet på den kirurgiska avdelningen på Akademiska sjukhuset hade Emmy Rappe även ansvar för vårdpersonalen. Arbetet var hårt och hennes insatser väckte uppmärksamhet, men här delade Emmy Florence Nightingales syn – vårdarbetet var ett kall som innebar personlig uppoffring.

1863 grundades Röda Korset i Genève av Henri Dunant och 1865 grundades Svenska Röda Korset.

År 1867 grundades Röda Korsets sjuksköterskeutbildning vid Akademiska sjukhuset med Emmy Rappe som föreståndare. Hon ville ha en hög standard på undervisningen och jobbade outtröttligt med att öka sjuksköterskans anseende, bland annat genom att ställa höga krav på yrkeskompetens och moral. Inspirerad av Florence Nightingale införde hon en uniform för sjuksköterskor. Hon förstod också vikten av sammanhållning och solidaritet inom yrkeskretsen.

Efter tio år på Akademiska sjukhuset hade totalt 57 sjuksköterskor utbildats och Emmy Rappe gick vidare för att arbeta på Uppsala Central Hospital. Hon efterträddes av sin elev Ebba von Koch.

Högskoleutbildning inom omvårdnad

När Emmy Rappe slutade på Akademiska sjukhuset flyttades Röda Korsets sjuksköterskeutbildning till Göteborg. År 1881 flyttades den vidare till Stockholm där den finns idag som Röda Korsets Högskola.

I samband med högskolereformen 1977 blev sjuksköterskeutbildningen en högskoleutbildning och det nya ämnesområdet omvårdnad infördes vilket möjliggjorde både vetenskaplig forskning och utbildning inom ämnet.

Pionjärinsats och livsgärning

Emmy Rappe avled hemma hos sin halvbror i Växjö 1886 i en lungsjukdom. Emmy Rappes pionjärinsats och livsgärning kom att betyda mycket, inte bara för Röda Korsets Högskola, utan för svensk sjuksköterskeutbildning i allmänhet. Efter hennes död 1896 skrev tidskriften Idun följande i Emilys dödsruna:

”Hon fordrade mycket av sig själv och även av sina elever, men så gav hon dem också mycket tillbaka, och säkert skola de alla, kringspridda överallt i landet, i tacksamt minne bevara den kärlek hon i så rikt mått ägnat dem.”

Läs mer