Strategier för Röda Korsets Högskola 2022–2026

Här presenteras Röda Korsets Högskolas strategier för 2022-2026.
Här presenteras Röda Korsets Högskolas strategier för 2022-2026.
Publicerad: 26 jan 2022
Lästid: ca

Röda Korsets Högskolas vision är: Med människan i centrum och utblick mot världen erbjuder vi ledande utbildning och forskning inom omvårdnad och hälsa.

Huvudområden och inriktning

Huvudområden för högskolans verksamhet under strategiperioden är:

  • Utbildning
  • Forskning
  • Samverkan
  • Internationalisering
  • Kvalitet

Röda Korsets Högskola ska under strategiperioden 2022-2026:

  • bedriva utbildningar med tydlig profil som är eftertraktade inom hälso- och sjukvården nationellt och internationellt
  • ha forskare med spetskompetens inom inriktningen ”Hälsovetenskap i ett globalt perspektiv” i en stark akademisk och stimulerande miljö
  • samverka målmedvetet med uppenbar samhällsnytta och med kommunikation som en integrerad del av verksamheten
  • kännetecknas av att internationella perspektiv är närvarande och genomsyrar forskning och utbildning på alla nivåer
  • vara en alltigenom kvalitetsdriven organisation med god ekonomi, stabila, transparenta och säkra system, rutiner och processer.

Genom att vi tar ansvar, är i ständigt lärande, engagerade och ödmjuka gör vi skillnad tillsammans.

Ladda ned strategierna