Korset och broschen – vilken betydelse har de?

Här berättar vi om de viktiga symbolerna kopplade till Röda Korsets Högskola.
Här berättar vi om de viktiga symbolerna kopplade till Röda Korsets Högskola.
Publicerad: 20 aug 2021
Lästid: ca

Broschen med det röda korset som ges till nyutexaminerade sjuksköterskor har ett avgörande symbolvärde för högskolans verksamhet. Men på vilka sätt? Här berättar vi om de viktiga symbolerna kopplade till Röda Korsets Högskola.

En symbol som ger skydd

Ett rött kors på en vit botten för ofta tankarna till vårdinsatser av något slag. Det röda korset är ett erkänt internationellt skyddsemblem med uppgift att skydda medicinsk vård och humanitära insatser i krig. Symbolen ska uppmärksamma de stridande på att sårade, sjuka och sjukvårdspersonal ska ges skydd. Det är förbjudet att angripa eller attackera människor, fordon och byggnader som bär det röda korset.

Röda Korsets emblem kan också kopplas till organisationens grundare, schweizaren Henry Dunant. Symbolens färger och utseende är en inverterad version av landets flagga.

”Symbolen med det röda korset har som uppgift att skydda medicinsk vård och humanitära insatser i krig. Det är förbjudet att angripa eller attackera människor, fordon och byggnader som bär detta emblem”

Utöver symbolen med det röda korset finns även två andra emblem inom Röda Kors-rörelsen med samma betydelse: den röda halvmånen och den röda kristallen. Den röda halvmånen används av många länder där majoriteten av befolkningen är muslimer och den röda kristallen ska uppfattas som religiöst neutral, och fungera som internationellt humanitärt skydd mot beskjutning och angrepp.

Skyddssymbolerna skyddas av nationella lagar och missbruk av dem är ett brott. Respektive lands nationella rödakorsförening har rätt att använda symbolerna och tillstånd kan även ges åt sjukvårdande institutioner som har funktion i krigstid.

Rödakorssjuksköterskans brosch

För Röda Korsets Högskola påminner det röda korset i högskolans logotyp om att verksamheten, i enhetlighet med rödakorsrörelsen, fokuserar på globala perspektiv inom omvårdnad och hälsa för de mest utsatta i kris och katastrof. 

Det röda korset på vit botten pryder också den brosch som Rödakorssjuksköterskor tilldelas efter avslutad utbildning. Den nuvarande broschen tillkom redan 1893 och är tillverkad i emalj där korset omges av en förgylld uddig metallkant.

– Röda Korset-broschen symboliserar att du som sjuksköterska är en del av både ett nationellt och ett internationellt sammanhang. Broschen är mycket viktig eftersom den står för kunnande, kvalitet och expertis. Man bär den med stolthet, säger May Blom, ordförande för Röda Korsets Sjuksköterskeförening.

Varje år får nyutexaminerade sjuksköterskor ta emot broschen under högtidliga former. Den är ett bevis på att de äntligen blivit Rödakorssjuksköterskor och därmed kan fästa detta signum på sina arbetskläder.

Förr i tiden fästes broschen på en arbetsdräkt som Rödakorssjuksköterskor var klädda i. Dräkten, som infördes 1891, omfattade en bomullsklänning med förkläde, blå sadelgjordsskärp med spännen i form av ormslingor, brosch eller elevlapp, svart kappa och en liten hatt. Utöver arbetsdräkten fanns en svart högtidsklänning, även kallad fracken, som användes vid jul, påsk och andra högtider. Arbetsdräkt och högtidsklänning var obligatoriska för Rödakorssjuksköterskor fram till år 1968, därefter har vanliga arbetskläder använts. Ett mindre antal högtidsklänningar finns fortfarande kvar i Röda Korsets Högskolas ägor.

Förtjänsttecknet med koppling till Florence Nightingale

År 1960 tillkom ett så kallat förtjänsttecken som tilldelas sjuksköterskor med 20 års* tjänstgöring inom hälso- och sjukvård. Förtjänsttecknet är runt och i silver, med rött kors på vit botten, två lagerkvistar på sidorna och en liten Florence Nightingale-lampa nederst. 

Det var brittiska Florence Nightingale, som genom sina gärningar under Krimkriget, lade grunden för det moderna sjuksköterskeyrket. Hon kom att kallas ”Damen med lampan” eftersom hon oförtrutet vårdade sårade soldater, även under natten. 

Florence Nightingale har också en annan och särskilt viktig koppling till högskolans verksamhet. Emmy Rappe, grundaren av Röda Korsets Högskola, utbildades nämligen till sjuksköterska av just Florence Nightingale.

* Fram till idag har 20 års tjänstgöring krävts för att bli tilldelad förtjänsttecknet. Just nu diskuteras dock möjligheten att ändra till 10 års tjänst, detta eftersom många väljer att utbilda sig sent i livet.

Källor