Gammal sjuksköterskeuniform

Namnbyte till Stiftelsen Röda Korsets Högskola

Namnbyte till Stiftelsen Röda Korsets Högskola

Stiftelsen Rödakorshemmet byter nu namn till Stiftelsen Röda Korsets Högskola.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Stiftelsen Rödakorshemmet byter nu namn till Stiftelsen Röda Korsets Högskola.

Anordna utbildningar inom vårdområdet

Stiftelsen Rödakorshemmet, som förvaltas av Svenska Röda Korset, bildades år 1915 och har sedan dess varit huvudman för Röda Korsets Högskola. Röda Korsets styrelsepresidium beslutade om namnändringen till Stiftelsen Röda Korsets Högskola i september. Därefter anmäldes den till Länsstyrelsen som nu har bekräftat det nya namnet och registrerat det i stiftelseregistret.

– Namnet Stiftelsen Rödakorshemmet härrör från tiden då den verksamhet som bedrevs inom stiftelsen bestod av både Röda Korsets Högskolas utbildningar, men även av vård vid Röda Korsets sjukhus. Sjukhusverksamheten avvecklades 2014 och sedan dess har den verksamhet som bedrivs inom stiftelsen varit att anordna utbildningar inom vårdområdet. Det namnbyte som nu genomförs innebär en ökad tydlighet eftersom namnet på den stiftelse som utgör den juridiska personen nu blir samma som namnet på högskolan, säger Louise Beskow, förvaltningschef vid Röda Korsets Högskola. 

Utbildar sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor

Stiftelsen Röda Korsets Högskolas ändamål är att anordna och bedriva högskoleutbildning inom vårdområdet med utgångspunkt i de lagar som styr högskoleutbildning för enskild utbildningsanordnare.

Röda Korsets Högskola utbildar sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor genom sjuksköterskeprogrammet och tre specialistsjuksköterskeprogram inom intensivvård, infektionssjukvård och psykiatrisk vård. Högskolan erbjuder även fristående kurser och uppdragsutbildningar inom omvårdnad och hälsa.

Kontakt

Thomas Tinglöv

Förvaltningschef, från 1 juli

Aktuellt