Bild på studenter från Röda Korsets Högskola. Foto: Jenny Freijing

Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet

Vill du arbeta som sjuksköterska? Studera sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola.

Efterfrågan på sjuksköterskor är stor. Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnaden och ordinerar omvårdnadsåtgärder. Du får möta människor som är utsatta, sårbara och med många olika bakgrunder.

Sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola omfattar 180 högskolepoäng på grundnivå och leder fram till en sjuksköterske- och kandidatexamen inom omvårdnad.

Sjuksköterskeprogrammets ämnesområden

Röda Korsets Högskola utbildar sjuksköterskor som har kunskap och kompetens att bedriva förändrings- och utvecklingsarbete i samhällets globala landskap med ett vetenskapligt, professionellt och normmedvetet förhållningssätt. 

Sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola innefattar tre ämnesområden:

 • Omvårdnad
 • Medicin
 • Folkhälsovetenskap

Läs mer om de olika moment som ingår i Sjuksköterskeprogrammet:

Vad är omvårdnad?

Omvårdnad är sjuksköterskans kompetensområde. Omvårdnad är ett kunskaps- och vetenskapligt område som berör flera professioner och yrken i det patientnära arbetet. Det yttersta ansvaret för omvårdnad innehas av sjuksköterskor

Röda Korsets grundprinciper

Sjuksköterskeprogrammet vilar på internationella Röda Kors-rörelsens grundprinciper, med särskilt fokus på humanitet, opartiskhet och neutralitet. Dessa principer innebär att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa samt att värna om respekten för människovärdet. Lokala och globala perspektiv integreras i sjuksköterskeprogrammets alla kurser och du har möjlighet att bedriva delar av dina studier utomlands.

Global profil på sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeutbildningen vid Röda Korsets Högskola har en unik global profil och anses vara en av de bästa i landet. Rödakorssjuksköterskor är högt ansedda och eftertraktade sjuksköterskor. Du får en kompetens och beredskap att verka i och utveckla framtidens vård- och omsorgsverksamhet, såväl nationellt som internationellt. Som sjuksköterska ska du ha:

 • Särskild kunskap om arbete med utsatta människor i alla samhällen
 • Särskild kunskap om arbete att förebygga katastrofer
 • Beredskap för katastrofinsatser och internationella hälsoprogram
 • Verksamhetsintegrerat lärande

VFU och klinisk färdighetsträning på sjuksköterskeutbildningen

Sjuksköterskeutbildningen omfattas av verksamhetsintegrerat lärande med träning av praktiska färdigheter samt klinisk verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Undervisningen bedrivs utifrån studentaktiverande lärande där teoretiska praktiska moment integreras. 

Kliniskt förberedande undervisning ingår i alla tre studieåren på Sjukeköterskeprogrammet där studenterna får möjlighet att träna praktiska färdigheter för att förberedas inför framtida patientmöten. Detta sker på Kliniskt Träningscentrum (KTC) i en autentiskt uppbyggd sjukvårdsmiljö utrustad med attrapper, simulatorer och andra tekniska hjälpmedel. Syftet är att sjuksköterskestudenterna tränas i medicintekniska och praktiska moment inför den verksamhetsförlagda utbildningen och att arbeta som sjuksköterska i den kommande yrkesrollen.

Modern pedagogik och digital lärplattform

Att plugga till sjuksköterska vid Röda Korsets Högskola innebär att du får du en internationellt gångbar utbildning för att arbeta som sjuksköterska både i Sverige och i andra länder.

Sjuksköterskeutbildningen är uppbyggd med moderna pedagogiska metoder och en stor del av programmet bedrivs genom vår digitala lärplattform – tillgång till en egen dator rekommenderas.

Möjlighet till utlandsstudier när du studerar till sjuksköterska

Våra internationella samarbeten gör det möjligt för dig som sjuksköterskestudent att ansöka om utlandsstudier både för teoretiska kurser såväl som för verksamhetsförlagd utbildning. Röda Korsets Högskola har ingått bilaterala avtal direkt med partnerlärosäten samt deltar i det europeiska utbytesprogrammet Erasmus+.

Sex terminer på heltid på sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola omfattar 180 högskolepoäng på grundnivå, vilket motsvarar sex terminer av heltidsstudier. Dessa sex terminer leder fram till en yrkesexamen som sjuksköterska och en kandidatexamen inom omvårdnad. Ungefär en tredjedel av utbildningen består av verksamhetsintegrerat lärande (klinisk praktik och klinisk träning).

Antagningsstatistik för sjuksköterskeprogrammet

Om du undrar vad som krävs för att bli antagen till sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola kan du hitta antagningsstatistik på UHR:s webbplats.

Om sjuksköterskeprogrammet

 • Grundnivå
 • Omfattning
  180 hp, helfart, sex terminer, tre år
 • Studieform
  Campus
 • Programstart
  HT-2024

Behörighet

 • Grundläggande behörighet
  Gymnasieutbildning eller motsvarande.
 • Särskild behörighet
  Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
 • Mer om behörighet

Utbildnings- och kursplaner med litteraturlistor

Jason Murphy, lektor vid Röda Korsets Högskola som har arbetat som sjuksköterska runt om i världen

Joachim Fast valde att plugga till sjuksköterska på Röda Korsets Högskola för att det är ett väldigt brett yrke. Nu drömmer han om att jobba inom ambulanshelikoptern.

Natalie Mellin har alltid haft en vilja att hjälpa andra. Genom sina studier till sjuksköterska på Röda Korsets Högskola ser hon en möjlighet att i framtiden kombinera det med sitt intresse för att resa.

Här berättar studenterna Linus, Saga och Gina och Hanna Lachmann, tidigare programansvarig, om sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola. Filmen är inspelad i december 2020.

Kontakt

Heléne Eriksson. Foto: Sören Andersson

Hälsovetenskapliga institutionen

Heléne Eriksson

PhD, lektor, programansvarig för sjuksköterskeprogrammet

Visa andra kontaktvägar
Emma Lindstedt. Foto: RKH

Högskoleförvaltningen

Emma Lindstedt

Studievägledare 
Samordnare riktat pedagogiskt stöd

Visa andra kontaktvägar
Adress: 
Hälsovägen 11C, plan 8.
Emily Pettersson. Foto: Privat

Högskoleförvaltningen

Emily Pettersson

Studievägledare 
Samordnare riktat pedagogiskt stöd

Visa andra kontaktvägar
Adress: 
Hälsovägen 11C, plan 8.
Bild av röda bokstäver som bildar "FAQ". Foto: RKH

Vanliga frågor och svar

FAQ om våra kurser, program och ansökan.

Linus Lindén, student på Sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola. Foto: Privat

Möt våra studenter

Hjälpa folk och minska lidande

Läs mer
Emma och Hanna, tidigare studenter vid Röda Korsets Högskola.

Om utbildningen

"Hoppas att vi ses!"

Läs mer om "hoppas att vi ses!"

Läs mer om våra utbildningar

BIld av ett rött "I". Foto: RKH.

Mer information

Jag önskar mer information om utbildningar och öppet hus.