Sjuksköterskeprogrammet

Vill du arbeta som sjuksköterska? Studera sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola.
Vill du arbeta som sjuksköterska? Studera sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola.
Publicerad: 17 nov 2023
Lästid: ca

Som sjuksköterska är du ansvarig för omvårdnaden och ordinerar omvårdnadsåtgärder. Sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola omfattar 180 högskolepoäng på grundnivå och leder fram till en sjuksköterske- och kandidatexamen inom omvårdnad.

Omvårdnad, medicin och folkhälsovetenskap

Röda Korsets Högskola utbildar sjuksköterskor som har kunskap och kompetens att bedriva förändrings- och utvecklingsarbete i samhällets globala landskap med ett vetenskapligt, professionellt och normmedvetet förhållningssätt.

Sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola innefattar tre ämnesområden:

 • Omvårdnad
 • Medicin
 • Folkhälsovetenskap

Läs mer om de olika moment som ingår i Sjuksköterskeprogrammet:

Röda Korsets principer

Sjuksköterskeprogrammet vilar på internationella Röda Kors-rörelsens grundprinciper, med särskilt fokus på humanitet, opartiskhet och neutralitet. Dessa principer innebär att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa samt att värna om respekten för människovärdet. Lokala och globala perspektiv integreras i utbildningens alla kurser och du har möjlighet att bedriva delar av dina studier utomlands.

Global profil

Röda Korsets Högskolas utbildningar har en unik global profil. När du läser till sjuksköterska vid Röda Korsets Högskola får du en kompetens och beredskap att verka i och utveckla framtidens vård- och omsorgsverksamhet, såväl nationellt som internationellt. I linje med internationella Röda Kors-rörelsens idé vill vi att du när du börjar jobba som sjuksköterska ska ha:

 • Särskild kunskap om arbete med utsatta människor i alla samhällen
 • Särskild kunskap om arbete att förebygga katastrofer
 • Beredskap för katastrofinsatser och internationella hälsoprogram
 • Verksamhetsintegrerat lärande

VFU och klinisk färdighetsträning

Utbildningen omfattas av verksamhetsintegrerat lärande med träning av praktiska färdigheter samt klinisk verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Undervisningen bedrivs utifrån studentaktiverande lärande där teoretiska praktiska moment integreras. 

Kliniskt förberedande undervisning ingår i alla tre studieåren där studenterna får möjlighet att träna praktiska färdigheter för att förberedas inför framtida patientmöten. Detta sker på Kliniskt Träningscentrum (KTC) i en autentiskt uppbyggd sjukvårdsmiljö utrustad med attrapper, simulatorer och andra tekniska hjälpmedel. Syftet är att studenterna tränas i medicintekniska och praktiska moment inför den verksamhetsförlagda utbildningen och att arbeta som sjuksköterska i den kommande yrkesrollen.

Modern pedagogik

Att plugga till sjuksköterska vid Röda Korsets Högskola innebär att du får du en internationellt gångbar utbildning för arbete som sjuksköterska både i Sverige och i andra länder.

Utbildningen är uppbyggd med moderna pedagogiska metoder och en stor del av utbildningen bedrivs genom vår digitala lärplattform – tillgång till en egen dator rekommenderas.

Möjlighet till utlandsstudier

Våra internationella samarbeten gör det möjligt för dig att ansöka om utlandsstudier både för teoretiska kurser såväl som för verksamhetsförlagd utbildning. Röda Korsets Högskola har ingått bilaterala avtal direkt med partnerlärosäten samt deltar i det europeiska utbytesprogrammet Erasmus+.

Sex terminer på heltid

Sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola omfattar 180 högskolepoäng på grundnivå, vilket motsvarar sex terminer av heltidsstudier. Dessa sex terminer leder fram till en sjuksköterske- och kandidatexamen inom omvårdnad. Ungefär en tredjedel av utbildningen består av verksamhetsintegrerat lärande (klinisk praktik och klinisk träning).

Antagningsstatistik

Om du undrar vad som krävs för att komma in på sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola kan du hitta antagningsstatistik på UHR:s webbplats.

Fakta om programmet

 • Grundnivå
 • Omfattning
  180 hp, helfart, sex terminer, tre år
 • Studieform
  Campus
 • Programstart
  HT-2023

Behörighet

 • Grundläggande behörighet
  Gymnasieutbildning eller motsvarande.
 • Särskild behörighet
  Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
 • Mer om behörighet

Utbildnings- och kursplaner med litteraturlistor

Läs mer

Studera till sjuksköterska vid Röda Korsets Högskola.

Här berättar studenterna Linus, Saga och Gina och Hanna Lachmann, tidigare programansvarig, om sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola. Filmen är inspelad i december 2020.

Kontakt

Heléne Eriksson
PhD, lektor, programansvarig för sjuksköterskeprogrammet

+46 (0) 8 587 516 50 helene.eriksson@rkh.se

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat svar på de vanligaste frågorna om våra kurser, program och ansökan.

Ansökan, behörighet och VFU
Studenterna Emma och Hanna vid Röda Korsets Högskola
Film
Om studierna och campus vid Röda Korsets Högskola

Läs mer
Intervju
”Jag lär mig hur oersättliga sjuksköterskor är”

Läs mer
Intervju
”Jag vill bli sjuksköterska för att hjälpa folk och minska deras lidande”

Läs mer

Mer information

Jag önskar få mer information om öppet hus och utbildningar.

Fyll i e-postadress