Att arbeta som sjuksköterska

När du har gått Sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola får du en sjuksköterskeexamen med en yrkeslegitimation och en akademisk examen.
När du har gått Sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola får du en sjuksköterskeexamen med en yrkeslegitimation och en akademisk examen.
Publicerad: 04 jan 2023
Lästid: ca

Sjuksköterska är ett viktigt och spännande yrke där du får möjligheten att hjälpa människor samtidigt som du arbetar med andra specialister på omvårdnad. När du har gått vårt sjuksköterskeprogram får du en sjuksköterskeexamen med en yrkeslegitimation och en akademisk examen.

Hur är det att jobba som sjuksköterska?

Arbete som sjuksköterska handlar i grunden om att hjälpa människor. Du är ansvarig för omvårdnaden av patienten, att erbjuda säker vård och ordinera omvårdnadsåtgärder. Du har också mycket kontakter med anhöriga.

Sjuksköterskeyrket är ett varierande jobb som både kretsar kring arbetsuppgifter på detaljnivå samtidigt som det personliga mötet mellan sjuksköterskan och den som söker vård är det centrala. Du får använda dig av all den kunskap du lärt dig beroende på dag och patient. Bredden på yrkesmöjligheter och många lediga jobb gör att du ett år kanske vill jobba på en privat klinik, ett sjukhus, olika vårdmottagningar, vårdcentraler och vårdavdelningar, och ett annat år utomlands för organisationer som FN, WHO eller Röda Korset.

Arbetar både i team och självständigt

Liksom utbildningen kan jobbet som sjuksköterska vara intensivt samtidigt som det är en oersättlig roll där du får möta utsatta människor i situationer där ingen är den andra lik. Det är ett teamarbete där du som sjuksköterska också samverkar med andra verksamheter.

Att jobba som sjuksköterska är också självständigt, att du i dialog med patient och närstående identifierar vårdbehov, upprättar omvårdnadsplan och genomför omvårdnadsåtgärder samt behandlingar.

I det dagliga arbetet är det viktigt att vara lyhörd och visa empati för patienterna. Varje patient är unik och har sina specifika behov vilket gör det centralt att agera professionellt och inkännande.

Sjuksköterskor informerar, lyssnar in och svarar på frågor från patienter och närstående men också dina kollegor.

Vad kan en sjuksköterska?

Vill du veta mer om vilka verktyg och kompetenser du har som sjuksköterska? Vi har samlat tio kunskaper en sjuksköterska från Röda Korsets Högskola besitter här.

Vad har en sjuksköterska i lön?

Medellönen för en sjuksköterska var 32 850 kr år 2020. Det innefattar grundlönen och fasta lönetillägg.