Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Programöversikt för sjuksköterskeprogrammet

Vårt mål är att utbilda sjuksköterskor som har kunskap och kompetens att bedriva förändrings- och utvecklingsarbete i samhällets globala landskap.
Vårt mål är att utbilda sjuksköterskor som har kunskap och kompetens att bedriva förändrings- och utvecklingsarbete i samhällets globala landskap.
Publicerad: 08 mar 2021
Lästid: ca

Innehåll

Programmets globala fokus ger studenten förutsättningar att skapa och sprida kunskap om globala vård- och hälsoförhållanden samt om globaliseringens konsekvenser för vård och hälsa. Detta med särskilt fokus på utsatthet och ojämlikhet med hänsyn till hållbar utveckling och jämställdhetsaspekter.

Lokala och globala perspektiv integreras i utbildningens alla kurser och studenterna har möjlighet att bedriva delar av sina studier utomlands. Detta ger studenterna förutsättningar att tillägna sig en nyanserad världsbild som rustar dem för ett arbetsliv i sammanhang präglade av mångfald, och att utveckla ett professionellt förhållningssätt i frågor om likabehandling oberoende av nationalitet, etnisk tillhörighet, kön, sexuell läggning, religion, samhällsställning, politisk åsikt och ideologi. Programmet har också Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) samt sjuksköterskans etiska kod1 som utgångspunkt.

Programöversikt

ÅR 1

Tema: Hälsa, humanitet och vårdande relationer
Kurs I: Omvårdnad och hälsa, 30 hp
Kurs II Vetenskap och vårdande, 30 hp

ÅR 2

Tema: Ohälsa, utsatthet och hälsoarbete
Kurs III: Global omvårdnad och ohälsa, 30 hp
Kurs IV: Vetenskap och hälsoarbete, 30 hp

ÅR 3

Tema: Global omvårdnad i komplexa vårdsituationer
Kurs V: Etik och ledarskap i global omvårdnad, 22,5 hp
Kurs VI: Valbar kurs, 7,5 hp
Kurs VII: Examensarbete i omvårdnad, 15 hp
Kurs VIII: Fördjupning i omvårdnad och förbättringskunskap 15 hp