Bild över lokalen

Stöd för dig som studerar med funktionsvariation

Stöd för dig som studerar med funktionsvariation

Om du är student och har en varaktig funktionsnedsättning kan du beviljas pedagogiskt stöd under dina studier.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Utbildning ska vara tillgängligt för alla.  Enligt diskrimineringslagen kan du ha rätt till stöd om du har en funktionsnedsättning. Syftet med ett riktat pedagogiskt stöd är att främja studentens möjlighet att studera på lika villkor. Det riktade pedagogiska stödet samordnas av studievägledningen. 

Vem kan ansöka om stöd?

 • Du är antagen student på Röda Korsets Högskola.
 • Du har en varaktig funktionsnedsättning*
 • Du har ett intyg eller utlåtande från läkare, psykolog, logoped eller annan specialist. 
 • Även om du är under utredning kan du få stöd.
 • Du måste själv ansöka om stöd i det nationella ansöksningssystemet Nais.

*Med varaktig funktionsnedsättning menas fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå (Diskrimineringslagen).

Ansök om stöd i Nais

När du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked från antagningen kan du logga in i Nais och göra din ansökan om stöd. Du beskriver din funktionsnedsättning och hur den påverkar dina studier. Om det är första gången som du använder NAIS behöver du bifoga ett intyg som styrker din funktionsnedsättning.

Intyg

Intyget ska vara utfärdat av legitimerad sjukvårdspersonal (Psykolog, läkare, logoped, etc.) och styrka din funktionsnedsättning. Om du inte har gjort någon utredning kan du vända dig till sjukvården. Det finns möjlighet att bli beviljad stöd om du har en pågående utredning och kan ladda upp intyg på remiss. 

Boka ett kartläggningssamtal

När du har ansökt i Nais behöver du boka ett möte med en studievägledare för att kartlägga dina behov. Ett kartläggningssamtal tar ungefär 30-45 min. 

Efter mötet får du ett Nais-intyg om vilka stödformer som beviljats och som gäller på Röda Korsets Högskola. Intyget kan du sedan använda vid behov i kontakt med lärare, personal på högskolan, externa föreläsare och på Södertörns bibliotek

Stödformer

Typ av stöd: Studievägledare kan besluta om vissa typer av stöd, medan andra kan rekommenderas till lärare och examinatorer på högskolan. 

Exempel på stöd:

 • Anteckningsstöd

Anteckningsstöd innebär att en annan student delar med sig av sina anteckningar till dig. Högskolan anställer vid behov studenter som anteckningsstödjare. Ibland kan det vara svårt att få tag på anteckningsstödjare. Om du kommer i kontakt med en annan student som vill anteckna så kontakta studievagledning@rkh.se för mer information.

Information för dig som beviljats anteckningsstöd

Information för anteckningsstödjare

Råd i hur du antecknar som anteckningsstödjare

 • Stöd vid tentamen

Längre skrivtid, tillgång till dator, sitta i mindre sal är de vanliga stödformerna som beviljas.

I tentamensverktyget DigiExam finns möjlighet till talsyntes och rättstavning.

Du anmäler själv inför varje skriftligt examinationstillfälle viken/vilka av de beviljade stödformerna som du önskar genom att skicka ett mejl till utbadm@rkh.se.

 • Stöd från biblioteket

Anpassad kurslitteratur erbjuds studenter som är i behov av talböcker. Denna tjänst finns via biblioteket på Södertörns Högskola.

Som student på Röda Korsets högskola har du tillgång till Södertörns biblioteks hjälp och stöd till studenter med funktionsnedsättning. Du hittar allt om det på deras hemsida: Bibliotekets hjälp och stöd

På entréplan i biblioteket, rum UB 523 finns Resursrummet. Här finns: två datorer med stödprogrammen EasyReader, TorTalk, Gustavas ordböcker, ClaroCapture, ClaroIdeas och ZoomText en skrivare tangentbord för punktskrift skanner med ocr-funktion för att skapa pdf:er som går att läsa upp med talsyntes.

Studieverkstan har stöd i akademiskt skrivande och studieteknik. Det finns möjlighet att boka förlängda pass om du har behov av det. 

 • Spela in ljud och video under föreläsningar

Om du önskar spela in ljud/video eller fotografera under föreläsningar eller andra lärandemoment för eget bruk måste du först fråga föreläsaren. 

 • Individuell studieplan vid behov

I vissa fall kan funktionsnedsättningens art kräva en långsammare studietakt än normalt. Att skapa en individuell studieplan beror på kursens innehåll, upplägg och programstruktur och är inte alltid möjligt inom alla områden. Alternativ och möjligheter bör diskuteras med hänsyn till studentens behov och kursens upplägg.

 • Hörselslingor

Hörselslingor finns i utvalda lärosalar. 

 • Andra anpassningar

Ibland kan det finnas behov av andra anpassningar. Under det kartläggande samtalet undersöker vi ditt individuella behov. 

Vid behov av större stödinsatser rekommenderas att ta kontakt med oss efter inskickad ansökan via antagningen i april/oktober. 

Kontakt

Skicka in din stödansökan i Nais

Ansök här
Emily Pettersson

Högskoleförvaltningen

Emily Pettersson

Studievägledare

Visa andra kontaktvägar
Emma Lindstedt

Högskoleförvaltningen

Emma Lindstedt

Studievägledare

Visa andra kontaktvägar

Mer information