Stöd för dig som studerar med funktionsvariation

Som student med funktionsnedsättning vid Röda Korsets Högskola erbjuds du hjälp med studier i form av riktat pedagogiskt stöd.
Som student med funktionsnedsättning vid Röda Korsets Högskola erbjuds du hjälp med studier i form av riktat pedagogiskt stöd.
Publicerad: 08 mar 2021
Lästid: ca

Som student har du rätt till studier på lika villkor och en bra studiemiljö. Enligt diskrimineringslagen kan du ha rätt till stöd om du har en funktionsnedsättning. Du kan få hjälp från högskolan om du är student på något av våra program eller kurser.

Studievägledningen samordnar det pedagogiska stödet och utformar och beviljar stödformer, i samråd med studenten, samt utfärdar intyg.

För att få rätt till stöd

 • Du måste vara en antagen student på Röda Korsets Högskola
 • Du har en varaktig funktionsnedsättning*
 • Du måste kunna visa upp ett intyg på din funktionsnedsättning
 • Du måste själv ansöka om stöd

*Med varaktig funktionsnedsättning menas fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå (Diskrimineringslagen).

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta studievagledning@rkh.se.

.

Ansök om stöd

När du har fått ditt slutgiltiga antagningsbesked från antagningen kan du gå in i NAIS (Nationellt administrations- och informationssystem) och göra din ansökan om stöd. Du beskriver din funktionsnedsättning och hur den påverkar dina studier. Om det är första gången som du använder NAIS behöver du bifoga ett intyg som styrker din funktionsnedsättning.

Intyg

Intyget som du skickar in via NAIS ska vara utfärdad av legitimerad sjukvårdspersonal (Psykolog, läkare, logoped, etc.) och styrka din funktionsnedsättning. Om du inte har gjort någon utredning kan du vända dig till sjukvården. Det finns möjlighet att bli beviljad stöd på högskolan om du har en pågående utredning.

Vad händer sen?

När du har ansökt i NAIS behöver du boka ett möte med en studievägledare för att kartlägga dina behov. Du bokar ett möte genom att skicka ett mejl till studievagledning@rkh.se

Efter mötet skrivs det ett intyg om vilka stödformer som beviljats och som gäller på Röda Korsets Högskola. Intyget använder du i kontakt med lärare eller annan personal på högskolan eller externa föreläsare och på Södertörns bibliotek.

Skicka in din stödansökan i Nais

Ansök här

 

Stöd i studierna

De vanligaste stöden på Röda Korsets Högskola: 

Anteckningsstöd

 • I första hand frågar du själv dina kurskamrater om hen vill vara anteckningsstöd. Om du hittar någon som vill anteckna så skriv ett mejl till studievagledning@rkh.se och meddela personens namn och mejladress. Därefter följer information om hur det går till och hur mycket antecknaren får betalt.
 • Om du går på en högre termin så kan det redan finnas ett anteckningsstöd i din klass, då får du information om detta i ditt samtal med studievägledaren.

 • Information för dig som beviljats anteckningsstöd
 • Information för anteckningsstödjare

 

Stöd vid tentamen

 • Längre skrivtid, tillgång till dator, sitta i mindre sal är de vanliga stödformerna som beviljas.
 • I tentamensverktyget DigiExam finns möjlighet till talsyntes och rättstavning.
 • Du anmäler själv inför varje skriftligt examinationstillfälle viken/vilka av de beviljade stödformerna som du önskar genom att skicka ett mejl till utbadm@rkh.se.

 

Stödprogram och talböcker

 • Anpassad kurslitteratur erbjuds studenter som är i behov av talböcker. Denna tjänst finns via högskolan bibliotek på Södertörns Högskola via talbok@sh.se.

 

Stöd och hjälp från biblioteket

Som student på Röda Korsets högskola har du tillgång till Södertörns biblioteks hjälp och stöd till studenter med funktionsnedsättning. Du hittar allt om det på deras hemsida.

 

Spela in ljud och video under föreläsningar

 • Om du önskar spela in ljud/video eller fotografera under föreläsningar eller andra lärandemoment för eget bruk måste du först fråga föreläsare och klasskamrater.

 

Hörselslingor

 • Hörselslingor finns i utvalda lärosalar. 

 

Andra anpassningar

Om du har andra behov av pedagogiskt stöd, ta kontakt med studievagledning@rkh.se redan i samband med ansökan till utbildningen. Annars ansöker du om stöd när du har fått ditt antagningsbesked och tackat ja till att gå utbildningen.

 

Kontakt