Under och efter dina utlandsstudier

Information till dig som ska åka på utbyte, om under och efter dina utlandsstudier.
Information till dig som ska åka på utbyte, om under och efter dina utlandsstudier.
Publicerad: 03 aug 2023
Lästid: ca

Det är spännande, utvecklande och roligt att åka på utbyte till en annan del av världen. Som utlandsstudent kan det också ibland kännas tufft – både under och efter din resa. Tveka inte att kontakta Studenthälsan. Det är också det första du ska göra när du kommer hem igen.

Alla reagerar olika 

Att befinna sig i ett nytt land och kontext påverkar alla. Detta kan ta sig uttryck på många olika sätt. Exempel på reaktioner kan vara sömnproblem, kraftlöshet, emotionell instabilitet och frustration. Det kan också vara jobbigt att vara långt ifrån vänner och familj, och detta är något du bör fundera igenom innan avresa.

Svåra känslor kan även drabba en efter hemkomst. Du som student på Röda Korsets Högkola kan alltid vända dig till Studenthälsan om du skulle behöva prata med någon om detta. Du kommer också ha ett utvärderingssamtal med Internationella teamet där du får berätta om dina erfarenheter. Även inom kursen Course for studies abroad kommer du få reflektera över förväntningar och erfarenheter både före avresa och efter hemkomst.

Sekretess under VFU

På din VFU-placering gäller samma sekretessregler som finns i Sverige. Det är således totalförbjudet att fotografera och filma inne på sjukhusen. Publicerar du foton där människor från din VFU-placering förekommer, behöver du vara noga med att ha ett skriftligt medgivande från vederbörande, men vi avråder generellt från publicering av sådana fotografier.

Vid frågor

Om du har kurspecifika frågor angående dina studier utomlands kontaktar du kursansvarig vid Röda Korsets Högskola. Vid övriga frågor kontakta Internationella teamet, ic@rkh.se 

Efter dina utlandsstudier

När du har kommit tillbaka till Sverige är det viktigt att du meddelar oss på ic@rkh.se om att du åter är hemma. Som del av utbytesverksamheten ingår även några obligatoriska moment efter hemkomst: 

 

  • Du ska MRSA-screena dig hos Studenthälsan efter hemkomst och innan du ska ut i VFU.
  • Har du VFU som påbörjas direkt efter ditt utbyte kan du kontakta kliniken för att meddela dem om att du måste göra MRSA test hos studenthälsan din första dag så de ser till att du inte har något schemalagt den dagen. Du kan i vissa undantagsfall påbörja din placering medan du väntar in dina provsvar. 
  • Det är inte ovanligt att man upplever en "omvänd kulturkrock" när man kommer hem efter ett utbyte till annan ort, framför allt om utlandsvistelsen har varit lite längre. För att du ska få möjlighet att reflektera över din vistelse utomlands, samt för att hjälpa oss att ständigt förbättra våra utbytesprogram, kallas alla hemkomna studenter till en obligatorisk muntlig utvärdering och reflektion med Internationella teamet. Senast tre veckor efter hemkomst ska också en skriftlig utvärdering i form av webbenkät, fyllas i. Den kommer att skickas ut mot slutet av utlandsvistelsen. 
  • Även kursen Course for studies abroad (3hp) innehåller en del moment efter hemkomst. Läs mer om kursen på kurssidan i Canvas.
  • Du blir också kontaktperson åt studenter som terminen efter dig ska åka till samma lärosäte, och kan dels bli kontaktad individuellt men också bjudas in till olika informationsträffar som Internationella teamet anordnar.
  • I samband med att du skriver Learning Agreement inför avresa, förbinder du dig till att delta i dessa informationsaktiviteter.