Maria Gottvall

Publicerad: 22 jan 2024
Lästid: ca

Titel: Lektor, Leg. Barnmorska, PhD
Institution: Hälsovetenskapliga institutionen
Tel: +46(0)8 – 587 516 57
E-post: maria.gottvall@rkh.se
ORCID: 0000-0002-5837-8263
Disputationsår: 2014
Avhandling: Introduction of School-based HPV-vaccination in Sweden - Knowledge and Attitudes among Youth, Parents, and Staff

Om mig

Jag är legitimerad sjuksköterska och barnmorska och har arbetat på Röda Korsets Högskola som lektor sedan 2014.

År 2008 blev jag antagen som doktorand i ett projekt om etiska och sociala aspekter av vaccin mot cervixcancer. Parallellt med forskarutbildningen hade jag undervisningsuppdrag på sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet. År 2014 avlade jag Medicine doktorsexamen vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet. Jag började därefter arbeta som lektor på Röda Korsets högskola och har sedan dess undervisat inom ämnena folkhälsovetenskap och omvårdnad.

Undervisning

Jag undervisar hälsa i befolkningen, hälsa och ohälsa med inriktning kvinnor, barn och psykiatrisk vård, sexualitet och sexuell hälsa i vård, omsorg och hälsoarbete samt course for studie abroad. 

Forskningsprofil

Min forskning sträcker sig över flera områden och inkluderar folkhälsa, sexuell- och reproduktiv hälsa, barn- och ungas hälsa, mental hälsa och flyktingar/migranters hälsa. Jag samarbetar med psykologer, fysioterapeuter, barnmorskor, barnsjuksköterskor och sjuksköterskor i olika projekt. Jag är anknuten som forskare till forskargruppen Klinisk psykologi inom hälso- och sjukvård, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.

Jag arbetar som forskare i projektet En tryggare framtid, som genom medborgarmedverkan i forskning undersöker hur vårdutbildning, klinisk vård och forskning kan möta stödbehoven som finns bland migranter som identifierar sig som HBTQ+.

Jag är även delaktig i forskningsprojektet Physical activity intervention among trauma-afflicted refugees, där vi studerar betydelsen och effekten av fysisk aktivitet för patienter på Röda korsets behandlingscenter för krigsdrabbade och torterade i Malmö. Jag har även forskat om flyktingars hälsa, hälsorelaterad livskvalitet och betydelsen av socialt stöd inom forskningsprojektet Resiliency, mental health & socioeconomic living conditions: a questionnaire-based cohort study of refugees.

Andra projekt där jag tidigare deltagit som forskare är: Cancer-related concerns and needs of care and support among young adults and children on cancer treatment and guardians of children on cancer treatment in Tanzania (Uppsala universitet & Muhimbili University College of Health and Allied Sciences), Fex-Can – Sexualitet och fertilitet efter cancer (Karolinska Institutet).

Min avhandling handlade om prevention av humana papillomvirus (HPV) och även efter disputationen fortsatte jag att forska om HPV-vaccination och promotion av kondomanvändning.

Publikationer