Maria Gottvall

Publicerad: 22 apr 2021
Lästid: ca

Titel: Lektor, Leg. Barnmorska, PhD
Institution: Hälsovetenskapliga institutionen
Tel: +46(0)8 – 587 516 57
E-post: maria.gottvall@rkh.se
ORCID: 0000-0002-5837-8263
Disputationsår: 2014
Avhandling: Introduction of School-based HPV-vaccination in Sweden - Knowledge and Attitudes among Youth, Parents, and Staff

Om mig

Jag blev sjuksköterska 2008 och efter ca ett år som sjuksköterska på Akademiska sjukhuset i Uppsala blev jag antagen som doktorand i ett projekt om etiska och sociala aspekter av vaccin mot cervixcancer. Parallellt med forskarutbildningen hade jag undervisningsuppdrag på sjuksköterskeprogrammet. År 2014 avlade jag Medicine doktorsexamen vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet. Jag började därefter arbeta som lektor på Röda Korsets högskola och har undervisning inom ämnena folkhälsovetenskap och omvårdnad. År 2021 tog jag barnmorskeexamen.

Forskningsprofil

Min forskning sträcker sig över flera områden och inkluderar folkhälsa, sexuell- och reproduktiv hälsa, barn- och ungas hälsa, mental hälsa och flyktingars hälsa. Jag samarbetar med psykologer, fysioterapeuter, barnmorskor, barnsjuksköterskor och sjuksköterskor i de olika projekten.

I forskningsprojektet Physical activity intervention among trauma-afflicted refugees studerar vi betydelsen och effekten av fysisk aktivitet för patienter på Röda korsets behandlingscenter för krigsdrabbade och torterade i Malmö. Vi studerar även nivå av fysisk aktivitet och samband med mental hälsa hos asylsökande, inom detta projekt. Jag har även forskat om flyktingars hälsa, hälsorelaterad livskvalitet och betydelsen av socialt stöd inom forskningsprojektet Resiliency, mental health & socioeconomic living conditions: a questionnaire-based cohort study of refugees.

Min avhandling handlade om prevention av humana papillomvirus (HPV) och även efter disputationen har jag fortsatt att forska om HPV-vaccination och promotion av kondomanvändning.

Jag är anknuten som forskare till forskargruppen Klinisk psykologi inom hälso- och sjukvård, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet. Via den institutionen, och i samarbete med Muhimbili University College of Health and Allied Sciences, Dar es Salaam, Tanzania, deltar jag i forskningsprojektet Cancer-related concerns and needs of care and support among young adults and children on cancer treatment and guardians of children on cancer treatment in Tanzania.

Kortfakta

  • Disputerade 2014 med avhandlingen Introduction of School-based HPV-vaccination in Sweden - Knowledge and Attitudes among Youth, Parents, and Staff.
  • Anknuten forskare till Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.
  • Undervisar inom omvårdnad och folkhälsovetenskap.
  • Ingår i Kollegium för folkhälsovetenskap på Röda Korsets högskola.

Publikationer