Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Medel till forskning om flyktingar och HBTQ+

Forskning om flyktingar och HBTQ+ tilldelas 4,9 miljoner från Forte.
Forskning om flyktingar och HBTQ+ tilldelas 4,9 miljoner från Forte.
Publicerad: 09 nov 2021
Lästid: ca

Personer som identifierar sig som HBTQ+ och flyr från ett annat land på grund av förföljelse, tortyr och hot kan söka vård och stöd i Sverige. Hur vården ska möta den här gruppen och främja deras hälsa ska undersökas i ett forskningsprojekt som har tilldelats 4,9 miljoner från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte).

Få insikt och möta behov

– Personer som identifierar sig som homosexuell, bisexuell, transperson eller andra queera uttryck och identiteter (HBTQ+) har rätt att söka skydd i Sverige vid brott mot deras mänskliga rättigheter i ett annat land. Bland annat kan de ha traumatiska erfarenheter av diskriminering, förföljelse, hot, tortyr och krigsskador. För att få insikt i deras upplevelser samt möta deras behov av stöd har ett forskningsprojekt inletts vid Röda Korsets Högskola, i nära samarbete med Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering. Projektet kommer utforska hur vårdutbildningar, klinisk vård och forskning kan utformas för att minska lidande och främja deras hälsa, berättar Tommy Carlsson, docent vid Röda Korsets Högskola och projektledare för forskningsprojektet.

Personer med egen erfarenhet och vårdpersonal involveras

Under projektets gång kommer forskarna att aktivt involvera personer med egen erfarenhet av att söka skydd i Sverige som HBTQ+ och även vårdpersonal som arbetar med att erbjuda psykologiskt stöd till dessa personer.

– Genom att ta hjälp av representanter från dessa grupper vill vi få fram relevanta resultat som ger värdefulla insikter om hur utbildning, vård och forskning kan tillmötesgå det stödbehov som finns. Målsättningen är att bidra med fördjupad förståelse hur en rättvis, inkluderande och kulturellt kompetent vård kan uppnås för HBTQ+-personer som flyr från ett annat land och söker skydd i Sverige, säger Tommy Carlsson.

Rädsla för att berätta

– Om du, exempelvis som homosexuell, mötts av hat och hot i ditt hemland är risken hög att du även i Sverige känner rädsla för att berätta om vad du utsatts för. För att svensk sjukvård ska kunna bygga förtroende och därmed erbjuda effektiv vård behövs kunskap om vilka hinder i vården, och vilka livsvillkor, HBTQ+-personer med flyktbakgrund har idag, säger Frida Johansson Metso, samordnare för Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering vid Röda Korsets Högskola.

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) har beviljat totalt 4,9 miljoner kronor under tre år till forskningsprojektet "Psykosocialt stöd motsvarande behoven bland migranter som tvingats fly identifierande som HBTQ+: utmaningar och möjligheter i utbildning, klinisk vård och forskning", med start december 2021.

Kontakt

Tommy Carlsson, docent vid Röda Korsets Högskola och projektledare för forskningsprojektet, www.rkh.se/tommycarlsson

Medverkande forskare:

  • Maria Jirwe, professor, Röda Korsets Högskola
  • Maria Gottvall, Med. Dr., Röda Korsets Högskola
  • Anna Bredström, docent, Linköpings Universitet

Frida Johansson Metso, leg psykolog och samordnare för Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering.

Tommy Carlsson
Docent, lektor

+46 (0)8 587 516 21 tommy.carlsson@rkh.se

Tommy Carlsson
Frida Johansson Metso
Frida Johansson Metso
Leg psykolog, samordnare för kompetenscenter för tortyr- och krigsskade- rehabilitering

+46 (0)8-587 516 82 + 46 (0)72-519 36 39 frida.johansson.metso@rkh.se

Frida Johansson Metso