Forskningsprojekt om fysisk aktivitet

Forskningsprojekt om fysisk aktivitet för traumadrabbade flyktningar tilldelas medel från Forte.
Forskningsprojekt om fysisk aktivitet för traumadrabbade flyktningar tilldelas medel från Forte.
Publicerad: 19 nov 2020
Lästid: ca

Projektet ”Intervention med fysisk aktivitet för traumadrabbade flyktingar” som syftar till att undersöka i vilken utsträckning träning i grupp med fysisk aktivitet påverkar PTSD-symptom hos flyktingar har beviljats 1,5 miljoner från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte).

– Det övergripande målet med projektet är att förbättra det vetenskapliga underlaget för interventioner med fysisk aktivitet för traumadrabbade flyktingar, förklarar Maria Gottvall som leder projektet och är doktor i medicinska vetenskaper, legitimerad sjuksköterska och anställd som lektor i folkhälsovetenskap på Röda Korsets Högskola. Maria undervisar i kurser inom ämnena omvårdnad och folkhälsovetenskap.

Hur fysisk aktivitet påverkar PTSD-symptom

Mer specifikt så syftar projektet till att undersöka i vilken utsträckning en gruppintervention med fysisk aktivitet påverkar PTSD-symptom, samt den allmänna hälsan och välbefinnande hos flyktingar med upplevelser av krig och tortyr. Studien har en RCT-design med väntelista-kontrollgrupp och är pågående.

Samarbetsprojekt

Projektet är ett samarbete mellan Röda Korsets Högskola, Röda Korsets behandlingscenter för krigsdrabbade och torterade i Malmö och Karolinska Institutet.

Övriga medverkande forskare från Röda Korsets Högskola är professor Fredrik Saboonchi, docent Catharina Gustavsson och doktorand Henrik Nilsson.

Fotograf: Ola Torkelsson