Utbildningar och kurser vid Röda Korsets Högskola

Röda Korsets Högskola är en av Sveriges mest attraktiva högskolor inom sjuksköterskeutbildning. Hos oss kan du studera till sjuksköterska, vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska och läsa fristående kurser. Som en del av rödakorsrörelsen är profileringen mot utsatthet, mångfald, humanitet och globala perspektiv central i samtliga utbildningar.

Sjuksköterskeprogrammet

Röda Korsets Högskola vill förbereda dig på att bli en sjuksköterska med kompetens och beredskap att verka i och utveckla framtidens vård- och omsorgsverksamhet, såväl nationellt som internationellt.

Program, specialistsjuksköterska inom infektionssjukvård

Specialistsjuksköterskeprogrammet i infektionssjukvård är en utbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor. 

Program, specialistsjuksköterska inom intensivvård

Specialistsjuksköterskeprogrammet i intensivvård är en utbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor. 

Program, specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård

Specialistsjuksköterskeprogrammet i psykiatrisk vård är en utbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor. 

Fristående kurser

Vidareutbilda dig eller din personal med våra fristående kurser. Här får du inte bara en bra utbildning utan också ett internationellt perspektiv som är både intressant och utmanande.

-------------------------------------------------------------------------------------

Studera vid Röda Korsets Högskola

-------------------------------------------------------------------------------------

Internationellt utbyte

”Jag hade sikte på praktiken i Tanzania redan när jag sökte till utbildningen”

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET. Saga Soldén går sista året på Sjuksköterskeprogrammet och har som långsiktig plan att bli barnmorska och jobba utanför Sverige. Hon uppskattade därför praktiken på en förlossningsavdelning och pediatrisk barnavdelning lite extra. Men det allra bästa var att sjukhuset låg i staden Moshi, i Tanzania! Här berättar Saga om sitt spännande utbyte.