Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Stéphanie Paillard-Borg

Publicerad: 26 apr 2021
Lästid: ca

Namn: Stéphanie Paillard Borg
Titel: Med. Dr., Docent
Institution: Hälsovetenskap
Tel: +46 709529161
E-post: pais@rkh.se
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1968-2326
Disputationsår: 2009
Avhandling: Leisure activities at old age and their influence on dementia development
ResearchGate: https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Stephanie-Paillard-Borg-2093582836
LinkedIn: https://se.linkedin.com/in/st%C3%A9phanie-paillard-borg-07329719

Om mig

Jag är psykolog och epidemiolog, högskolelektor i folkhälsovetenskap samt ämnesansvarig i folkhälsovetenskap vid Röda Korsets högskola.

Min internationella bakgrund inom psykologi och mental hälsa, journalistik och epidemiologi motiverar min forskningsnyfikenhet på att undersöka globala hälsoövergångar olika kulturella kontexter, geografiska synvinklar och historiska perspektiven i länder som Ghana, Japan, Schweiz och Sverige.

Det globala demografiska mönstret förändras snabbt när vi går igenom det tjugoförsta århundradet. Det kännetecknas i stor utsträckning av övergripande låga födelse- och dödstal globalt. Detta välkända faktum är associerat med en befolkningstillväxt åtminstone de kommande 50 åren. Följaktligen kännetecknas den nuvarande globala epidemiologiska övergången av förändring i sjukdomsmönster vilket påverkar förväntad livslängd, överlevnad och är relaterat till förändrade sociala organisationer och strukturer.

Forskningsprofil

Mitt huvudsakliga vetenskapliga fokus är på dessa sammanflätade, globala och snabba demografiska, sociala, ekonomiska och politiska förändringar ur ett folkhälsoperspektiv. Min forskning har under senare tid främst fokuserat på den globala feminiseringen av migrationen samt konsekvenserna av hur detta påverkar kvinnors liv.

I mitt pågående projekt ”Analytic Journalistic Approach to Public Health Research” kombineras aspekter av utredande journalistik och förklarande rapportering. Projektet är en kombinerad vetenskaplig och journalistisk önskan att höra kvinnors "röster" globalt i angelägna frågor där de spelar centrala roller. Detta tillvägagångssätt syftar till att ge mening åt komplexa folkhälsoproblem för att främja allmänhetens förståelse. Projektet söker svar på den växande komplexiteten av en globaliserad värld och dess informationsöverflöd.

De senaste åren har jag undervisat och forskat om ämnet global omvårdnad i samband med dess tillämpning på framtida sjuksköterskors arbete men också dess betydelse i denna snabbutvecklade värld.

Kortfakta

  • Analytisk journalistisk strategi
  • Globala feminiseringen av migration
  • Epidemiologi
  • Hälsovård och åldrande
  • Global hälsa och global omvårdnad

Publikationer (urval)

Fratiglioni, L., Paillard-Borg, S., & Winblad, B. (2004). An active and socially integrated lifestyle in late life might protect against dementia. Lancet Neurology, 3, 343-353.

Karp, A., Paillard-Borg, S., Wang, H.-X., Silverstein, M., Winblad, B. & Fratiglioni, L. (2006). Mental, physical and social components in leisure activities equally contribute to decrease dementia risk. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 21, 65-73.

Paillard-Borg, S., Wang, H.-X., Winblad, B. & Fratiglioni, L. (2009). Pattern of participation in leisure activities among older people in relation to their health conditions and contextual factors: A survey in a Swedish urban area. Ageing and Society, 29, 803-21.

Paillard-Borg S, Fratiglioni L, Winblad B & Wang H-X. (2009). Leisure activities in late life in relation to dementia risk: principal component analysis. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 28, 136–144.

Paillard-Borg, S., Fratiglioni, L., Xu, W., Winblad, B. & Wang, H.-X. (2012). An active lifestyle postpones dementia onset by more than one year in very old adults. Journal of Alzheimer's Disease, 4, 835-842.

Paillard-Borg, S. & Strömberg, L. (2014). The importance of reciprocity for female caregivers in a super-aged society: a qualitative journalistic approach. Health Care for Women International, 35, 1367-79.

Xu, W., Zhang, H., Paillard-Borg, S., Zhu, H., Qi, X. & Rizzuto, D. (2016). Prevalence of Overweight and Obesity among Chinese Adults: Role of Adiposity Indicators and Age. Obesity Facts, 9, 17-28.

Paillard-Borg, S. & Holmgren, J. (2016). Immigration, Women, and Japan - A Leap Ahead and a Step Behind: A Qualitative Journalistic Approach. SAGE Open, 6(4), 1–7.

Song, F., Bao, C., Deng, M., Xu, H., Fan, M., Paillard-Borg, S., Xu, W. & Qi X. (2016).The prevalence and determinants of hypothyroidism in hospitalized patients with type 2 diabetes mellitus. Endocrine, 55(1), 179-185.

Zhang, H., Deng, M., Xu, H., Wang, H., Song, F., Bao, C., Paillard-Borg, S., Xu, W. & Qi, X. (2016). Pre- and undiagnosed-hypertension in urban Chinese adults: a population-based cross-sectional study. Journal of human hypertension, 31(4), 1-7.

Zhang, H., Xu, H., Song, F., Xu, W., Paillard-Borg, S. & Qi, X. (2017). Relation of socioeconomic status to overweight and obesity: a large population-based study of Chinese adults. Annals of human biology, 44(6), 495-501.

Emegwa Okenwa L., Paillard-Borg, S., Tinghög, P., Saboonchi, F. & von Strauss, E. (2017). A global workspace is the emerging reality for future public health workforce. Socialmedicinsk tidskrift, 94(3), 318-326.

Emegwa Okenwa, L., Paillard-Borg S., Tinghög, P., Saboonchi, F., & von Strauss, E. (2017). Framtidens folkhälsovetare verkar på en global arena. Socialmedicinsk tidskrift, 94(3), 318-326.

Eva von Strauss, E., Paillard-Borg, S., Holmgren, J. & Saaristo. S. (2017). Global nursing in an Ebola viral haemorrhagic fever outbreak: before, during and after deployment. Global Health action, 10(1), 1371427.

Paillard-Borg, S., & Halberg, D. (2018). The other side of the mirror: an analytic journalistic approach to the subjective well-being of Filipino migrant women in Japan? SAGE Open, 8(1), 1-10.

Holmgren, J., Paillard‐Borg, S., Saaristo, P., & von Strauss, E. (2019). Nurses’ experiences of health concerns, teamwork, leadership and knowledge transfer during an Ebola outbreak in West Africa. Nursing Open, 6(3), 824–833.

Paillard-Borg, S., Holmgren, J., Saaristo. S. & Eva von Strauss, E. (2020). Nurses in an Ebola viral haemorrhagic fever outbreak: Facing and preparing for psychosocial challenges. SAGE Open, 10(2), 2158244020920658.

Bashkin, O., Dopelt, K., Mor, Z., Leighton, L., Otok, R., Duplaga, M., ...Stéphanie Paillard-Borg… & Davidovitch, N. (2021). The Future Public Health Workforce in a Changing World: A Conceptual Framework for a European–Israeli Knowledge Transfer Project. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(17), 9265.

Emegwa, L., Paillard-Borg, S., Wallin Lundell, I., Stålberg, A., Åling, M., Ahlenius, G., & Eriksson, H. (2021). Våga fråga och agera!: Undervisnings-och lärandeaktiviteter om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola. Socialmedicinsk tidskrift, 98(4), 671-683.

Paillard Borg, S., & Kraft, M. (2021). Becoming a global nurse: A thematic and interpretive analysis of bachelor's theses at the Swedish Red Cross University College. Nordic Journal of Nursing Research, 20571585211050331.