Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Våga fråga och agera!

En modell för att lära ut om våld till sjuksköterskestudenter.
En modell för att lära ut om våld till sjuksköterskestudenter.
Publicerad: 29 okt 2021
Lästid: ca

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett utbrett samhällsproblem. Hur ser utbildningen i ämnet ut inom universitet, högskolor och kriminalvård? I ett temanummer av Socialmedicinsk Tidskrift om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer både nationellt och globalt redovisar lärare och forskare vid Röda Korsets Högskola hur undervisningen för sjuksköterskestunder ser ut inom ämnet.

År 2017 infördes ett nytt nationellt examensmål ”visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer” för vissa utbildningsprogram, bland annat sjuksköterskeprogrammet, enligt SFS 2017: 857, i högskoleförordningen (SFS 1993:100). I temanumret ”Utbildning inom högskolor, universitet och kriminalvården om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer” i Socialmedicinsk Tidskrift presenterar lektorer vid Röda Korsets Högskola hur högskolans undervisning till sjuksköterskestudenter om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ser ut.

Strategisk roll för att uppnå social förändring

– Det nya examensmålet gäller fysioterapi-, jurist-, socionom-, sjuksköterske-, psykolog-, tandläkar- och läkarprogrammen och tandhygienistprogrammet. Högskolesektorn har en strategisk roll för att uppnå social förändring, både vad det gäller att ifrågasätta könsnormer och främja jämställdhet, säger Leah Emegwa Okenwa, docent och lektor vid Röda Korsets Högskola.

I temanumret redogör lektorerna och forskarna vid Röda Korsets Högskola Leah Emegwa-Okenwa, Stephanie Paillard-Borg, Inger Wallin-Lundell, Anna Stålberg, Maria Åling, Gabriella Ahlenius och Henrik Eriksson för sin tillitsskapande ”Våga fråga och agera”-modell för att upptäcka tidiga tecken på våld i komplexa kliniska situationer där hinder som sjuksköterskor möter i arbetet och hur de kan agera analyseras.

Fakta, statistik, normer och värderingar

– Modellen ”Våga fråga och agera” sammanfattar Röda Korsets Högskolas undervisningsmodell, en stegvis progression i utbildningen från fakta, statistik, normer och värderingar, till att studenterna själva lär sig hur de kan upptäcka tecken på våld i komplexa kliniska situationer samt vikten av att ha mod att agera enligt rutiner och riktlinjer. Högskolan har ett globalt perspektiv på hälsoproblemet på utbildningen, och även barnens situation tas upp i undervisningen. Undervisningsmaterial från bland annat Barnafrid och Nationellt centrum för kvinnofrid används, säger Inger Wallin Lundell, lektor och studierektor vid Röda Korsets Högskola.

– Målet är att undervisningen vid sjuksköterskeprogrammet inte bara ska förmedla kunskap utan även inge studenterna mod att agera vilket kräver en väl genomtänkt och djupgående utbildning i ämnet. Vi utbildar studenterna med fakta och förmågan att uppfatta tecken på våld, men med det tydliga upplägget att studenterna ska ta mod till sig och våga fråga patienten som uppvisar symptom eller beteende som kan väcka misstankar. Studenterna ska våga fråga och agera! Det är viktigt för att vi ska kunna uppnå det nationella examensmålet, säger Inger Wallin Lundell.

Arbeta systematiskt för att studenterna ska hämta in kunskap och träna färdigheter

– Vid högskolan är implementeringen av det nationella examensmålet ett pågående arbete. Att gemensamt använda ”Våga fråga-modellen” skapar en översikt för att pedagogiskt arbeta mot målet. En plattform för undervisning och för att systematiskt reflektera över denna i kollegial dialog. På så vis väcks nya frågor för hur undervisningen ska utvecklas: Vad brister? Vad har vi missat? Vad kan vi utveckla? Vi behöver arbeta systematiskt för att studenterna ska hämta in relevant kunskap och träna sina färdigheter. Detta för att ingen som är offer eller ett potentiellt offer ska lämnas utan hjälp när hjälp faktiskt finns om frågan ställs, förklarar Leah Emegwa Okenwa.

Mer information

Kontakt

Leah Okenwa Emegwa
Docent, lektor

+46 (0)8 587 516 79 leah.emegwa.okenwa@rkh.se

Leah Okenwa Emegwa
Inger Wallin Lundell
PhD, studierektor, lektor

+46 (0)8 587 516 49 inger.wallin.lundell@rkh.se

Inger Wallin Lundell