Sjuksköterska med globalt perspektiv

Att utvecklas till en sjuksköterska med ett globalt perspektiv. Hur Röda Korset Högskolas profilområde global omvårdnad och global hälsa kan kopplas till den internationella rödakorsrörelsen.
Att utvecklas till en sjuksköterska med ett globalt perspektiv. Hur Röda Korset Högskolas profilområde global omvårdnad och global hälsa kan kopplas till den internationella rödakorsrörelsen.
Publicerad: 11 nov 2021
Lästid: ca

Vad är utmärkande för en sjuksköterska som kan beskriva en framtida global verklighet och framtidsutsikterna för omvårdnad? En ny studie förklarar hur Röda Korset Högskolas profilområde global omvårdnad och global hälsa kan kopplas till den internationella rödakorsrörelsen.

Teoretiskt ramverk 

– Det övergripande syftet var att påbörja en process mot ett teoretiskt ramverk som sammanlänkar de tre enheterna som definierar Röda Korsets Högskola: global omvårdnad, global hälsa och Röda Korsets och Röda Halvmånens perspektiv, förklarar Stéphanie Paillard Borg, docent och lektor vid Röda Korsets Högskola som också ansvarar för studien.

En analys av studenternas kandidatuppsatser åren 2011–2012 och 2015–2016 genomfördes för att fånga den akademiska essensen och för att beskriva följande:

  • Hur presenteras global omvårdnad och global hälsa i relation till Röda Korsets och Röda Halvmånens perspektiv och i vilka omvårdnadens arenor förekommer dessa beskrivningar.
  • Hur har studenternas globala medvetenhet utvecklats genom dessa år och över tid samt hur kontextualiseras denna kunskap i examensarbeten.

Förberedelser för att möta hälso- och sjukvård på global nivå

– Studien visar att Röda Korsets Högskola förbereder framtida sjuksköterskor med betydelsefull kunskap för att kunna möta hälso- och sjukvård på global nivå. Studenterna konceptualiserar vårdande relationer, samt utforskar global medvetenhet inom omvårdnad och etik i komplexa omvårdnadshandlingar, säger Stéphanie Paillard Borg och Mia Kraft.

Riktlinjerna Standards for Reporting Qualitative Research (SRQR) guidelines användes för att säkerställa resultatens trovärdighet.

Mer information

Kontakt

Stéphanie Paillard Borg
Stéphanie Paillard-Borg
Docent, lektor, ämnesansvarig i folkhälsovetenskap

stephanie.paillard-borg@rkh.se

Stéphanie Paillard-Borg
Mia Kraft
Adjunkt

+46 (0)8 587 516 58 mia.kraft@rkh.se

Mia Kraft