Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Vidareutbildning inom folkhälsa i Israel genom EU-projekt

Europeiska och israeliska lärosäten samarbetar i ett treårigt projekt med syfte att utbilda personal inom hälso- och sjukvård.
Europeiska och israeliska lärosäten samarbetar i ett treårigt projekt med syfte att utbilda personal inom hälso- och sjukvård.
Publicerad: 12 sep 2021
Lästid: ca

Världen och sjukvården är i ständig förändring. För att de som arbetar inom sektorn ska kunna möta behoven och folkhälsoarbetet ska fortsätta utvecklas krävs samarbete. I en ny artikel presenteras hur europeiska och israeliska lärosäten kommer att samarbeta i ett treårigt projekt med målet att tillsammans utveckla framtidens folkhälsoarbetskraft genom att dela med sig av kunskap och erfarenheter.

– Detta är den första publicerade artikeln i ett treårigt projekt som startade 2021 och där Röda Korsets Högskola är en av de fem europeiska samarbetspartners. EU-projektet har titeln ”Sharing European Educational Experience in Public Health for Israel (SEEEPHI): harmonization, employability, leadership, and outreach”—a multinational Erasmus+ Capacity Building in Higher Education funded project. Genom att dela med sig av europeisk utbildningserfarenhet och kunskap syftar projektet till att förbättra professionalismen och stärka ledarskapsaspekterna i folkhälsoutbildningarna i Israel för att möta arbetsgivarnas och landets behov, förklarar Stéphanie Paillard-Borg, docent vid Röda Korsets Högskola och ansvarig för samarbetsprojektet vid högskolan.

Kvalificerad arbetskraft centralt

Hälso- och sjukvård förlitar sig framför allt på en kvalificerad arbetskraft. Välutbildad personal inom folkhälsa främjar hälsa, motarbetar hälsoskillnader och möjliggör adekvat hjälp i nödsituationer. Utbildning av vårdpersonal fokuserar ofta på vidareutbildning av läkare eller sjuksköterskor som arbetar med att bota sjukdomar. Vidareutbildning av sjuksköterskor i syfte att förbättra folkhälsan eller insatser för att identifiera klyftor mellan anställda och behoven hos vårdorganisationer saknas.

– Den här projektrapporten beskriver ramarna för projektet ”Sharing European Educational Experience in Public Health for Israel (SEEEPHI) som fokuserar på harmonisering, anställbarhet, ledarskap, uppsökande verksamhet och kommunikationsinsatser”, säger Stéphanie Paillard-Borg.

Utveckla professionalismen och stärka ledarskapet inom folkhälsan

Projektet är multinationellt och finansieras av Erasmus+ Capacity Building in Higher Education-programmet. Genom att dela med sig av europeisk utbildningserfarenhet och kunskap syftar projektet till att vidareutveckla professionalismen och stärka ledarskapsaspekterna av folkhälsan i Israel för att möta arbetsgivarnas och landets behov. Projektets olika delar, som alla leds gemensamt av en israelisk och europeisk institution, inkluderar fältanalys av kvalifikationer, kartläggning av folkhälsovetenskapliga utbildningsprogram, anpassning till arbetsmarknad och byggande av ledarskapförmåga.

– I en tid med globala hälsoförändringar är kapacitetsuppbyggnaden av välkvalificerad och kompetent arbetskraft centralt. Det gör det möjligt att tillhandahålla goda hälsotjänster, nå ut till minoriteter, förebygga ojämlikhet i hälsa och möta nya hälsoutmaningar. Vi hoppas att de metoder och lärdomar vi får från projektet kommer att kunna användas av andra länder med lokala och kulturella anpassningar, säger Stéphanie Paillard-Borg.

Mer information

Kontakt

Stéphanie Paillard Borg, docent, lektor vid Röda Korsets Högskola, Hälsovetenskapliga institutionen, e-post: stephanie.paillard-borg@rkh.se