Leah Okenwa Emegwa

Publicerad: 26 apr 2021
Lästid: ca

Titel: Docent, lektor
Institution: Hälsovetenskapliga institutionen
Tel: +46(0)8 - 8-587 516 79
E-post: leah.emegwa.okenwa@rkh.se
ORCID: 0000-0003-0459-1496
Disputationsår: 2011
Avhandling: Intimate Partner Violence Among Women of Reproductive Age in Nigeria: Magnitude, Nature and Consequences for Reproductive Health.
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Leah-Okenwa-Emegwa
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/leah-okenwa-emegwa-20b9509a/
Twitter: https://twitter.com/LeahOkenwa

Om mig

Jag är legitimerad klinisk optometrist, med O.D (Doctor of Optometry) från 2000. Min arbetslivserfarenhet är inom primärvården, community eye care, synergonomi samt ögonhälsovård för piloter, flygpersonal och flygledare. Mina upplevelser och erfarenheter i dessa olika kontexter bidrog till mitt intresse i folkhälsovetenskap i allmänhet och mitt nuvarande undervisnings- och forskningsintresse i hälsofrämjande arbetsliv och global hälsa mer specifikt. Jag har en magisterexamen i folkhälsovetenskap och disputerade 2011 vid Karolinska Institutet.

Jag började arbeta vid Röda Korsets Högskola 2017 efter nästan fem år som högskolelektor vid Högskolan i Gävle och är idag docent i folkhälsovetenskap. Mitt undervisningsområde är bland annat hälsofrämjande arbetsliv, forskningsmetodik, epidemiologi, genus, ojämlikhet i hälsa, och mänskliga rättigheter med undervisningsuppdrag på grund och avancerad utbildning. Jag har tidigare haft uppdrag som programansvarig för folkhälsovetenskap samt vice-dekan för utbildning på Röda Korsets Högskola.

Undervisning

Jag undervisar inom hälsa, jämlikhet och männskliga rättigheter, vetenskap och vårdnad i tre perspektiv, globalisation och hälsa, PM modulen samt handledare och examinator för uppsatser. 

Vidare är jag modulansvarig i vetenskapliga metoder och föreläsare i epidemiologi vid specialistutbildningen. 

Forskningsprofil

Min utgångspunkt i forskning är socialmedicin och berör olika frågor kopplade till hälsans sociala bestämningsfaktorer, ojämlikhet i hälsa och mänskliga rättigheter. Några exempel är globala perspektiv på interpersonellt våld (inklusive könsbaserat våld och våld inom familjen), hälsa i arbetsliv, psykisk hälsa och asylsökandes hälsa. Jag är också intresserad av frågor relaterade till hur undervisnings- och lärandeaktiviteter på högskolenivå kan tillämpas för att adressera angelägna frågor kring social förändring (social change).

Publikationer i urval

Okenwa-Emegwa, L. (2022). The role of employers in ensuring the health and safety of employees at the risk of Intimate Partner Violence while working from home. Book chapter in “Responsible Management of Work Value Shifts Post Pandemic”. Emerald publishing (Submitted April 2022).

Jolof, L., Rocca, P., Mazaheri, M., Okenwa Emegwa, L., & Carlsson, T. (2022). Experiences of armed conflicts and forced migration among women from countries in the Middle East, Balkans, and Africa: a systematic review of qualitative studies. Conflict and Health, 16(1), 46.

Okenwa Emegwa L, & Gasevic D. (2022). Editorial: Workplace Health Promotion, Vol 1. [Editorial]. Frontiers in Public Health https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.1090333/full

Okenwa Emegwa L, & Gasevic D. (2022). Workplace Health Promotion: ebook   https://doi.org/10.3389/978-2-88974-356-8

Okenwa Emegwa, L., & Jansson, B. (2021). Utbildning inom högskolor, universitet och kriminalvården om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Socialmedicinsk Tidskrift, 98(4), 554-560.

Okenwa Emegwa, L., Paillard-Borg,S., Wallin Lundell. I, Stålberg, A., Åling, M., Ahlenius, G, & Eriksson, H. (2021). Våga fråga och agera! Undervisnings- och lärandeaktiviteter om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer i sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola. Socialmedicinsk tidskrift, 98(4). 671-683

Okenwa-Emegwa, L., Tinghög, P., Vaez, M., & Saboonchi, F. (2021). Exposure to Violence Among Syrian Refugee Women Preflight and During Flight: A Population-Based Cross-Sectional Study in Sweden. SAGE Open11(3), 21582440211031555.

Åling, M., Lindgren, A., Löfall, H., & Okenwa-Emegwa, L. (2021). A Scoping Review to Identify Barriers and Enabling Factors for Nurse–Patient Discussions on Sexuality and Sexual Health. Nursing Reports, 11(2), 253-266.

Okenwa-Emegwa, L., & Eriksson, H. (2020). Lessons learned from teaching nursing students about equality, equity, human rights, and forced migration through roleplay in an inclusive classroom. Sustainability, 12(17), 7008.

Sigblad, F., Savela, M., & Okenwa-Emegwa, L. (2020). Managers' Perceptions of Factors Affecting Employees' Uptake of Workplace Health Promotion (WHP) Offers. Frontiers in Public Health, 8.

Okenwa-Emegwa, L., Saboonchi, F., Mittendorfer-Rutz, E., Helgesson, M., & Tinghög, P. (2019). Prevalence and predictors of low future expectations among Syrian refugees resettled in Sweden. Heliyon, 5(10), e02554.

Okenwa-Emegwa, L. (2019). Globala perspektiv på våld i nära relationer-en granskning av doktorsavhandlingar vid Karolinska Institutet, Sverige. Socialmedicinsk tidskrift, 96(4), 558-573.

Okenwa Emegwa, L. (2019). Doctoral Theses as a Source of Knowledge Production for IPV Prevention: A Literature Review of Doctoral Theses at a Swedish University. The Open Public Health Journal, 12(1).

Nanyanzi, S., Okenwa-Emegwa, L & Stephen, L. (2018). HIV Testing Among Women of Reproductive Age Exposed to Intimate Partner Violence in Uganda. The Open Public Health Journal, 11(1).

Okenwa-Emegwa, L., & von Strauss, E. (2018). Higher education as a platform for capacity building to address violence against women and promote gender equality: the Swedish example. Public health reviews, 39(1), 31.

Okenwa-Emegwa, L. & Koustuv, D. (2018). Length of Stay in Hospital Following Occupational Injury. J Epidemiol Public Health Rev, 3(1).

Okenwa-Emegwa, L. (2017). Risk factors of occupational injuries due to loss of control, falls and overexertion. Journal of epidemiology and public health reviews, 2(2), e140-e140.

Okenwa-Emegwa, L., Paillard-Borg, S., Tinghög, P., Saboonchi, F., & von Strauss, E. (2017). Framtidens hälsovetare verkar på en global arena. Socialmedicinsk tidskrift, 94(3), 318-326.

Okenwa-Emegwa, L., Paillard-Borg, S., Tinghög, P., Saboonchi, F., & von Strauss, E. I. (2017). A global workspace is the emerging reality for future public health workforce (English version)

Okenwa-Emegwa, L., Lawoko, S., & Jansson, B. (2016). Attitudes toward physical intimate partner violence against women in Nigeria. Sage Open, 6(4), 2158244016667993.

Okenwa Emegwa, L. (2014). Determinants of sick leave duration following occupational injuries among workers in the county of Gävleborg, Sweden. Occupational Medicine & Health Affairs, 2(4).

Okenwa, L., Lawoko, S., & Jansson, B. (2011). Contraception, reproductive health and pregnancy outcomes among women exposed to intimate partner violence in Nigeria. The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 16(1), 18-25.

Okenwa, L., & Lawoko, S. (2010). Social indicators and physical abuse of women by intimate partners: A study of women in Zambia. Violence and Victims, 25(2), 278.

Okenwa, L., Lawoko, S., & Jansson, B. (2009). Factors associated with disclosure of intimate partner violence among women in Lagos, Nigeria. Journal of injury and violence research, 1(1), 37.

Okenwa, L. E., Lawoko, S., & Jansson, B. (2009). Exposure to intimate partner violence amongst women of reproductive age in Lagos, Nigeria: Prevalence and predictors. Journal of Family Violence, 24(7), 517-530.