Viktigt med kunnig personal inom folkhälsa

En ny studie har undersökt vilka kompetenser som behövs för att samordna arbetet med befolkningens hälsa vid kriser och katastrofer.
En ny studie har undersökt vilka kompetenser som behövs för att samordna arbetet med befolkningens hälsa vid kriser och katastrofer.
Publicerad: 16 okt 2022
Lästid: ca

Den globala covid-19-krisen har visat att behovet av högkvalificerad personal inom folkhälsa (så kallad Public Health Workforce) är kritiskt och viktigt. En ny studie har undersökt vilka kompetenser som behövs för att samordna arbetet med befolkningens hälsa vid kriser och katastrofer.

Pandemin utmaning för professionella inom folkhälsa

Covid-19-pandemin innebar unika och okända utmaningar för folkhälsosystemen över hela världen. Verksamma inom folkhälsa behövde reagera snabbt samtidigt som de gjorde organisatoriska justeringar för att hantera pandemin, inklusive sjukdomsövervakning och dataanalys, hälsoutbildning och främjande, epidemiologiska undersökningar samt fastställde riktlinjer och kommunicerade budskap för att engagera och bygga upp allmänhetens förtroende.

– Vi kunde under pandemin se att professionella inom folkhälsa, inklusive sjuksköterskor, hade en aldrig tidigare skådad arbetsbelastning, de fick möta fysiska och psykiska kränkningar och faror, vilket visar vad en kvalificerad arbetsstyrka inom folkhälsa ska kunna bemöta. Hur samhället erbjuder utbildning för professionella inom folkhälsa ville vi utforska närmare för att lära mer om de kritiska behoven som behöver mötas, säger Leah Emegwa Okenwa, docent och lektor vid Röda Korsets Högskola och en av forskarna bakom studien.

Internationellt samarbetsprojekt

Studiens forskning har bedrivits inom det internationella samarbetsprojektet Sharing European Educational Experience in Public Health for Israel (SEEEPHI) som Röda Korsets Högskola deltar i, ett projekt för kapacitetsuppbyggnad inom högre utbildning som finansieras genom ERASMUS+. Syftet med projektet är att överföra kunskap och bästa praxis från Europeiska unionens högskolor till länder och lärosäten utanför EU. Genom att dela med sig av europeisk utbildningserfarenhet och kunskap syftar projektet till att förbättra professionalismen och stärka ledarskapsaspekterna inom folkhälsan i Israel för att möta arbetsgivarnas och landets behov.

Ledande folkhälsoorganisationer i Israel har undersökts i medarbetareintervjuer utifrån sex teman:

  • Låg yrkesstatus och osäker framtid för personal som arbetar med befolkningens hälsa
  • länkar mellan samhället och institutioner för högre utbildning
  • vikten av kommunikationskompetenser
  • betydelsen av att förbättra hälsofrämjande insatser
  • ledarskap, ledning och partnerskap
  • innovation i folkhälsosammanhang

– Studien visar att det är viktigt att öka attraktionskraften hos yrkesgrupper som arbetar med befolkningens hälsa, att ge professionellt och ekonomiskt stöd samt förbättra arbetsvillkoren för att säkerställa ett hållbart och motståndskraftigt folkhälsosystem i samhället som kan möta globala kriser, säger Leah Emegwa Okenwa.

Ledarskap, bättre infrastruktur, synergier och samspel

Ledarskap, bättre infrastruktur, synergier och samspel mellan de olika yrkesgrupper som arbetar med folkhälsa är några viktiga komponenter för att utveckla hanteringen av katastrofer och pandemier.

– Samhället bör investera mer i att förbättra infrastruktur och tillhandahålla kompetensutveckling för yrkesgrupper vars arbete berör befolkningens hälsa, säger Leah Emegwa Okenwa.

Mer information

Kontakt