Sexualitet och sexuell hälsa

Utmaning för sjuksköterskor att tala om sexualitet och sexuell hälsa med patienter visar studie.
Utmaning för sjuksköterskor att tala om sexualitet och sexuell hälsa med patienter visar studie.
Publicerad: 27 apr 2021
Lästid: ca

Tro, rädsla och individuella övertygelser är några av de faktorer som gör att många sjuksköterskor fortfarande anser det vara en utmaning att tala om sexualitet och sexuell hälsa med patienter. Det visar en ny studie som har granskat litteratur på området.

– Sexualitet och sexuell hälsa är viktiga aspekter av vården och har utvecklats sedan den första rapporten på ämnet kom från Världshälsoorganisationen (WHO) 1975. Fortfarande anser många sjuksköterskor att det är en utmaning att diskutera ämnet med patienterna, säger Maria Åling, högskoleadjunkt vid Röda Korsets Högskola och en av författarna till studien.

Kartlägger faktorer till att det finns svårigheter

Granskningen och datainsamlingen, som har genomförts i samarbete med studenter, syftade till att kartlägga och sammanfatta resultat från litteratur angående barriärer och faktorer till att det fortfarande finns svårigheter för sjuksköterska och patient att i en vårdkontext tala om sexualitet och sexuell hälsa.

– Tro, ålder, kön och sexuell identitet, rädsla och individuella övertygelser, samt arbetsrelaterade faktorer är omständigheter som gör att många sjuksköterskor fortfarande anser det vara en utmaning att tala om sexualitet och sexuell hälsa med patienter, förklarar Leah Emegwa Okenwa, docent och högskolelektor vid Röda Korsets Högskola och en av författarna till studien.

Fokus på vårdens kärna

Utökad professionalism och ökat fokus på vårdens kärna, ett normkritiskt förhållningssätt inom både utbildning och praktik samt utökade resurser kan främja ett mer öppet samtalsklimat när det gäller sexualitet och sexuell hälsa menar författarna till studien.

Totalt har nitton artiklar granskats i studien.

Mer information

 

Kontakt

Leah Okenwa Emegwa
Docent, lektor

+46 (0)8 587 516 79 leah.emegwa.okenwa@rkh.se

Leah Okenwa Emegwa