”Utbildningen har öppnat många dörrar för mig”

Alexander Weman var en av de första studenterna att gå programmet i infektionssjukvård.
Alexander Weman var en av de första studenterna att gå programmet i infektionssjukvård.
Publicerad: 05 mar 2021
Lästid: ca

Varför valde du att utbilda dig till specialistsjuksköterska vid Röda Korsets Högskola?

– Jag sökte utbildningen när den startade 2016. Eftersom jag arbetade på infektionskliniken vid Karolinska i Solna kände jag att specialistprogrammet skulle passa mig perfekt.
– Jag hade upplevt ett behov av vidareutbildning och fördjupning inom infektionssjukdomar men fram till dess hade det inte funnits någon speciell utbildning inom ämnet.

Varför är det viktigt att specialisera sig inom området infektionsvård?

– För att alla människor oavsett bakgrund drabbas av infektioner förr eller senare. Ämnet är så oerhört brett – allt från enkla infektioner till mer allvarliga tillstånd. Det är viktigt att patienten får en anpassad omvårdnad utifrån sina egna behov. Infektionssjukvård är något vi behöver bli bättre på genom hela vårdkedjan. 

Vad gör en specialistsjuksköterska inom infektionssjukvård? Vilka arbetsmöjligheter finns? 

– En specialist inom infektionssjukvård är inte bunden till en specifik klinik eller ett visst arbetssätt, som vid exempelvis intensivvård. Infektioner finns i akuta former, kroniska former, avancerade former, parasiter och väldigt avancerade former som multiresistent tuberkulos eller infektioner orsakade av svamp. Med en akademisk examen kan du styra ditt arbete utifrån den arbetsplats du gillar och vill arbeta på. Du kan exempelvis jobba inom slutenvård, i det akuta arbetet, jobba med förebyggande arbete via vaccinationer och sprutbyten eller varför inte inom primärvård eller rehab? Möjligheterna är många.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

– Arbetsgivarna upplever jag som intresserade och de blir oftast glada när jag berättar vad jag kan bidra med. Utbildningen öppnar även upp för arbete med smittskydd och förebyggande insatser. Andra väljer att öppna egna infektionsmottagningar via en vårdcentral.
– Vad gäller covid-19-situationen kan specialister inom infektionssjukvård stötta under hela vårdkedjan. Vi kan komma in var- eller när som helst under patientens sjukhusvistelse och förklara varför den har symtom, vad det innebär och vad vi gör åt det.

”Nu kan jag bidra bättre i teamet kring patienten”

– Alexander Weman

Vad var det bästa med utbildningen?

– Den fördjupade kunskapen inom ämnet. Efter utbildningen kan du mer om infektionssjukvård än de flesta läkare och andra specialistsjuksköterskor. Med den kunskapen hamnar vi på liknande nivåer som specialistläkare inom infektion. Nu kan jag bidra bättre i teamet kring patienten och vara bollplank för de läkare jag arbetar med. Tillsammans fattar vi beslut om vad som är bäst för respektive patient.

Vad var mest utmanande?

– Samma sak – den fördjupade kunskapen. Nivån på utbildningen är bra men hög. Här krävs att du är engagerad och vill lära dig. Det är ett svårt ämne, men när du väl kan det känns det väldigt bra.

Hur var upplägget/studietakten? Fanns det tid att arbeta parallellt?

– Jag arbetade halvtid och pluggade andra halvan. Det gick bra men den här utbildningen är inte något du glider igenom. Det är mycket plugg och du måste disponera din tid ordentligt. Men det är så värt det i slutändan! När du väl tar examen är du en stolt specialist. 

Har du några tips för blivande studenter på programmet?

– Sök! Det här programmet har gett mig så mycket utveckling och öppnat så många dörrar som annars inte skulle ha öppnats för mig.

Vad jobbar du med idag? Vad har du för framtidsplaner?

– Idag arbetar jag på Strama Stockholm, en del inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Jag arbetar med utbildning av sjuksköterskor och annan personal inom ämnet antibiotikaresistens. Det var specialistutbildningen som gjorde att jag kvalificerade mig för att söka. Då och då går jag även in och arbetar kliniskt. Jag upplever att min specialistkunskap behövs inom den kliniska vården.
– I framtiden vill jag gärna forska inom ämnet. Jag försöker redan nu få till ett projekt som syftar till att titta närmare på patienter som drabbats av endokardit, det vill säga en infektion i hjärtat.

Namn: Alexander Weman
Ålder: 34
Gör: Arbetar som specialistsjuksköterska inom infektionssjukdomar på Strama Stockholm

Sök programmet