Studenthälsan

Studenthälsan är till för dig som studerar vid Röda Korsets Högskola och alla besök är kostnadsfria.
Studenthälsan är till för dig som studerar vid Röda Korsets Högskola och alla besök är kostnadsfria.
Publicerad: 08 mar 2021
Lästid: ca

Studenthälsan

Studenthälsan är till för dig som studerar vid Röda Korsets Högskola och alla besök är kostnadsfria. Studenthälsan är ett samarbete med Karolinska Institutet. Besök Studenthälsans webbplats för mer information om verksamheten och kontaktuppgifter.

Arbetsskada/Stickskada

Här finns information om hur du ska göra om du får en arbetsskada/stickskada under VFU. En arbetsskada/stickskada kan till exempel vara blod och andra djupa kroppsvätskor från patient på skadad hud, stänk på slemhinna eller i ögon vid provtagning, injektion eller suturering.

Vaccination för studenter

Högskolan erbjuder vaccination till dig som är student, via Aleris vaccinatinsmottagning.

Information om covid-19

Här finns den senaste informationen om högskolans ställningstaganden om den rådande covid-19-pandemin. Denna information uppdateras löpande.

Stöd i orostider

Om du som student är orolig och känner att du önskar tala med någon kan du kontakta din lärare eller Studenthälsan.

Röda Korset erbjuder också stöd till de som känner oro och stress över läget i världen och om hur du kan hantera den.