Internationellt samarbete för kapacitetuppbyggnad

Sharing European Educational Experience in Public Health for Israel (SEEEPHI)
Sharing European Educational Experience in Public Health for Israel (SEEEPHI)
Publicerad: 21 apr 2023
Lästid: ca

Röda Korsets Högskola deltar i det internationella samarbetet Sharing European Educational Experience in Public Health for Israel (SEEEPHI), ett projekt för kapacitetsuppbyggnad inom högre utbildning som finansieras genom ERASMUS+.

Syftet är att överföra kunskap och bästa praxis från Europeiska unionens högskolor till länder och lärosäten utanför EU. Genom att dela med sig av europeisk utbildningserfarenhet och kunskap syftar projektet till att förbättra professionalismen och stärka ledarskapsaspekterna inom folkhälsan i Israel för att möta arbetsgivarnas och landets behov.

Fyra EU-lärosäten och fyra israeliska lärosäten

Projektet startar i januari 2021 och pågår i tre år där The Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER) är den samordnande organisationen och ett konsortium av ASPHER-medlemsskolor med fyra EU-lärosäten och fyra israeliska lärosäten och Israels organisationför folkhälsoläkare samarbetar.

Projektet är ett samarbete mellan följande lärosäten:

  • University College Cork, Irland
  • Jagiellonian University, Polen
  • Maastricht University, Holland
  • Röda Korsets Högskola, Sverige
  • Ashkelon Academic College, Israel
  • Hebrew University of Jerusalem, Israel
  • University of Haifa, Israel
  • Ben Gurion University of the Negev, Israel

Projektet har som mål att utveckla folkhälsan i Israel genom att dela med sig av europeiska erfarenheter inom utbildning när det gäller harmonisering, anställbarhet, ledarskap och uppsökande verksamhet och kommunikationsinsatser.

Mer information

Publikationer

Kontakt