Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Ann Hägg Martinell

Publicerad: 22 apr 2021
Lästid: ca

Titel: Lektor, Med. Dr
Institution: Hälsovetenskapliga institutionen
Tel: +46(0)8 - 587 516 25
E-post: ann.hagg.martinell@rkh.se
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6477-4441
Disputationsår: 2016
Avhandling: Medical and nurse students´perspective on learning in acute care. Karolinska Institutet
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Ann_Haegg_Martinell
LinkedIn: linkedin.com/in/ann-hägg-martinell-026b0a81

Om mig

Jag är anställd som högskolelektor i omvårdnad vid högskolan och forskar och utbildar sjuksköterskestudenter inom ämnet. Jag är bl.a. examinator i kursen Fördjupning i omvårdnad och förbättringsarbete, handleder och examinerar examensarbeten på grundnivå, handleder och examinerar PM i termin 5 och examinerar i den externa handledarutbildningen.

Forskningsprofil

Inom forskningen så är jag knuten till forskningsmiljön ”Hälsa i globala transitioner” och min nuvarande forskning fokuserar på;

  • att studera hållbarhet inom vård och vårdutbildningar
  • att studera interprofessionellt lärande inom akutvårdskontext på enheter som inte har ett interprofessionellt pedagogiskt uppdrag
  • att studera utforska och analysera underliggande antaganden och/eller information om etablerings insatser för socialt deltagande och mental hälsa som riktas emot nyanlända inom arbetsmarknad, språk och utbildning samt sociala aktiviteter

I mitt avhandlingsarbete så studerade jag sjuksköterske- och läkarstudenters lärande under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom akutsjukvården. En värdefull lärandemiljö underlättas av en planering och organisation som är inriktade på och stödjer lärandet. Studenterna upplever en professionell transition när vårdens medarbetare accepterar dem och när kompetenta och entusiastiska handledare ger dem möjligheter att interagera med patienterna och utveckla eget ansvar. VFU på en akutvårdsavdelning skapade förutsättningar för studenter att interagera och att lära under VFU. Vid ankomsten var studentens uppgift att träda in i denna yrkesgemenskap, att anpassa sig till dess kultur och att interagera med medarbetarna. Succesivt utvecklade studenterna en professionell identitet om de fick möjlighet att delta aktivt i den direkta patientvården. VFU för sjuksköterskestudenter på avdelningen bidrog till en förståelse av sjuksköterskerollen i akutsjukvård och den utvecklade en handlingsförmåga att agera självständigt i stressade och varierande situationer. Den stressande, varierande och krävande, men samtidigt välstrukturerade och organiserade akutvårdsavdelningen erbjöd stora och outnyttjade möjligheter till professionellt lärande. Det är alltså inte nödvändigt att skapa och strukturera särskilt arrangerade lärsituationer i akutmedicinsk vård. Snarare är det angeläget att mer strukturerat skapa förutsättningar och engagemang att använda de reguljära vårdsituationerna och de patientfall som redan finns för att göra lärandet inspirerande och värdefullt.

Publikationer (exempel)

Lyngå P, Persson H, Hägg-Martinell A, Hägglund E, Hagerman I, Langius-Eklöf A, Rosenqvist M. Weight monitoring in patients with severe heart failure (WISH). A randomized controlled trial. Eur J Heart Fail. 2012 Apr;14(4):438-44. doi: 10.1093/eurjhf/hfs023. Epub 2012 Feb 26.

Hägg-Martinell A, Hult H, Henriksson P, Kiessling A. Students perceive healthcare as a valuable learning environment when accepted as a part of the workplace community. Educ Health 2014;27:15-23.

Hägg-Martinell A, Hult H, Henriksson P, Kiessling A. Community of practice and student interaction at an acute medical ward: An ethnographic study. Med Teach. 2016 Aug;38(8):793-800.

Hägg-Martinell A, Hult H, Henriksson P, Kiessling A. Medical students' opportunities to participate and learn from activities at an internal medicine ward: an ethnographic study.BMJ Open. 2017 Feb 14;7(2):e013046. doi: 10.1136/bmjopen-2016-013046.

Hägg-Martinell A, Hult H, Henriksson P, Kiessling A. Nursing Students Learn to Handle Stress and to Prioritize in a Complex Context During Workplace Learning in Acute Internal Medicine Care - An Ethnographic Study. Adv Med Educ Pract. 2020 Jan 13;11:21-30. doi: 10.2147/AMEP.S230476. eCollection 2020.

Hägg-Martinell A, Hult H, Henriksson P, Kiessling A. Possibilities for interprofessional learning at a Swedish acute healthcare ward not dedicated to interprofessional education: an ethnographic study. BMJ Open. 2019 Jul 29;9(7):e027590. doi: 10.1136/bmjopen-2018-027590.

Hägg-Martinell A, Tegnestedt C, Larsen J. Nurse Students' Thoughts on a Sustainable Professional Life as Nurses: A Qualitative Study. Adv Med Educ Pract. 2020 Apr 15;11:295-303. doi: 10.2147/AMEP.S245877. eCollection 2020.

Larsen, J., Eriksson, H., Hägg Martinell, A. (2021) A Scoping Review of Delphi Studies Concerning Social Participation of Refugees in Health Services, JAMK Journal of Health and Social Studies, e1-e10.