Samarbete för internationella utbyten

Samarbete för internationella utbyten med Bertil Edlunds Stiftelse.
Samarbete för internationella utbyten med Bertil Edlunds Stiftelse.
Publicerad: 08 dec 2022
Lästid: ca

Röda Korsets Högskola har en global profil och erbjuder internationella utbytesmöjligheter för både studenter och medarbetare vid olika lärosäten i världen som högskolan samverkar med. Nu har högskolan inlett ett samarbete med Bertil Edlunds Stiftelse kring medel som stödjer internationellt utbyte för högskolans studenter.

Finansiellt stöd ger fler möjligheter till internationellt utbyte

– Vi är glada för detta samarbete som genom finansiellt stöd gör det möjligt för studenter med olika ekonomiska förutsättningar att ta del av utbytesstudier, säger Raija Strömberg, ekonomiansvarig vid högskolan.

Bertil Edlunds Stiftelse har sedan bildandet 2003 verkat genom bidrag och stipendier till stöd för verksamheter inom akademi, civilsamhälle och internationellt företagande. Stiftelsen grundades för att uppmärksamma Bertil Edlunds gärning och påverkan av revisionsbranschens utveckling i Sverige och internationellt.

– Medlen från Bertil Edlunds Stiftelse gör det möjligt för fler studenter att ta del av internationellt utbyte och skapar förutsättningar för oss att fortsätta utveckla våra viktiga internationella samarbeten, säger Jenny Cadstedt, internationell strateg vid Röda Korsets Högskola.

Röda Korsets Högskola får medel för att stötta studenter som genomför utlandsstudier vid något av de lärosäten som högskolan samarbetar med. Stiftelsen ger också stöd till utvecklingsinsatser för högskolans internationaliseringsarbete.

Mer information

Kontakt

Raija Strömberg
Ekonomiansvarig

+46 (0)8 587 516 29 raija.stromberg@rkh.se

Raija Strömberg
Jenny Cadstedt
Internationell strateg

+46 (0)8 587 516 72, ic@rkh.se

Jenny Cadstedt

Kontakt