Stiftelsen Rödakorshemmet

Stiftelsen Röda Korshemmet bildades år 1915 och är sedan dess huvudman för Röda Korsets Högskola.

Stiftelsen Rödakorshemmets ändamål är att anordna och bedriva högskoleutbildning inom hälsa och vård. Det ska ske med utgångspunkt i de lagar som styr högskoleutbildning för enskild utbildningsanordnare och med beaktande av Röda Korsets Högskolas examensrättigheter.

Stiftelsen Rödakorshemmet förvaltar behovsprövade fonder som utexaminerade sjuksköterskor från Röda Korsets Högskola kan söka medel från. Vidare utlyser stiftelsen stipendier för forskning, forskarutbildning, fortbildning och vidareutbildning inom vårdområdet.