Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Mia Kraft

Publicerad: 22 apr 2021
Lästid: ca

Titel: Adjunkt
Institution: Hälsovetenskapliga Institutionen på RKH
Tel: +46(0)8 - 58751658
E-post: mia.kraft@rkh.se
ORCID: 0000-0001-5389-0746
ResearchGate: Mia Kraft

Om mig

Jag är anställd som högskoleadjunkt i ämnet omvårdnad i kurserna Primärvård, Global Nursing for futurer nurses och Global Health E-portfolio. Jag är legitimerad Röda Kors sjuksköterska. Jag har en medicine master i omvårdnad från Örebro Universitet och en medicine magister i omvårdnad från Karolinska Institutet. Jag har också en filosofie magister i pedagogik från Stockholms Universitet.

Forskningsprofil

Övergripande fokus för min forskning är vårdandets transitioner. Transitioner i hälsa och vårdande aktiverar många människor och ojämlika förhållanden i hälsoprocesser kan kopplas ihop med lärande. Jag är särskilt engagerad i att studera transitioner inom interprofessionella team, utvecklingen inom global omvårdnad och global hälsa samt i lärandet på sjuksköterskeutbildningen.

Publikationer (exempel)

Paillard-Borg, S. & Kraft, M. (2021). Becoming a global nurse: A thematic and interpretive analysis of bachelor's theses at the Swedish Red Cross University College. Nordic journal of nursing research
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/20571585211050331

Kraft, M. & Nisell, M. (2018). Adressing global nursing perspective in clinical education Journal of Nursing education and Prectice, 8 (9), 45-54. http://www.sciedupress.com/journal/index.php/jnep/article/view/13025/8289

Holmgren, J. & Kraft, M. (2018). A global nursing framework in the Swedish Red Cross undergraduate nursing program Nordic Journal of Nursing Research, 38 (3), 167-174. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2057158517741268

Kraft, M. (2018). Understanding The Global Nursing perspective Open Access Journal of Nursing, 1(2): 77-81. http://rkh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1263969/FULLTEXT01.pdf

Digitala Vetenskapliga Arkivet (Diva):  Länk till alla publikationer i DiVA (extern länk)