Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Catarina Nahlén Bose

Publicerad: 17 sep 2021
Lästid: ca

Titel: Ph.D, Lektor, Leg sjuksköterska
Institution: Hälsovetenskapliga institutionen
Tel: +46(0)8 – 587 516 20*
E-post: catarina.nahlen.bose@rkh.se
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1139-9489
Disputationsår: 2015
Avhandling: Coping and emotional well-being in chronic heart failure
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Catarina_Nahlen_Bose
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/catarina-nahl%C3%A9n-bose-398a6b48/

Om mig

Jag arbetar som lektor vid Röda Korsets Högskola och undervisar på grund och avancerad nivå inom omvårdnad och medicin. Jag är legitimerad sjuksköterska sedan 2001 och har arbetat inom hjärtsjukvården i flera år, både inom sluten- och öppenvård. Jag har en magisterexamen i omvårdnad och disputerade 2015 vid Karolinska Institutet med avhandlingen: ”Coping and emotional well-being in patients with chronic heart failure”.

Forskningsprofil

Mina forskningsintressen är en blandning av interventionsforskning och att använda patientrapporterade data och erfarenheter. Jag är även intresserad av metodutveckling. Mitt avhandlingsarbete handlade om coping och emotionellt välbefinnande hos personer som har hjärtsvikt. En psykosocial gruppintervention för personer med hjärtsvikt utvärderades i en randomiserad kontrollerad studie.

Jag medverkar i ett forskningsprojekt i ett samarbete mellan Röda Korsets Högskola och Kungliga Tekniska Högskolan som rör teknik och hälsa där jag är bihandledare till en doktorand. Projektets titel är ”Interactive communication for children in healthcare” och handlar om barns (3-5 år) delaktighet i vården genom att använda ett interaktivt kommunikationsverktyg.

Kortfakta

  • Vetenskaplig ledamot i Etikprövningsmyndigheten
  • Kontaktperson på Röda Korsets Högskola för Astrid Janzons stiftelse
  • Bihandledare till en doktorand inom Teknik och Hälsa
  • Undervisar inom omvårdnad och medicin.
  • Använder både kvantitativ och kvalitativ metod i forskning.

Publikationer

Hasselroth, R., Björling, G., Faag, C. & Nahlén Bose, C. (2021). “Can Someone as Young as You Really Feel That Much Pain?” – A Survey on How People With Fibromyalgia Experience Healthcare in Sweden. SAGE Open Nursing, https://doi.org/10.1177/23779608211026145 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34263029/

Nahlén Bose, C., Saboonchi, F., Persson, H., Björling, G. & Elfström, M. L. (2020). Adaptation of Coping Effectiveness Training for Patients With Heart Failure and Patient-Reported Experience of the Intervention. Journal of Patient Experience, 7(6), 1054-1061. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33457545/

Nahlen Bose, C., Persson, H., Björling, G., Ljunggren, G., Elfström, M. L. & Saboonchi, F. (2016). Evaluation of a Coping Effectiveness Training intervention in patients with chronic heart failure: a randomized controlled trial. European Journal of Cardiovascular Nursing, 15(7), 537-548. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26733462/

Nahlen Bose, C., Elfström, M. L., Björling, G., Persson, H. & Saboonchi, F. (2016). Patterns and the mediating role of avoidant coping style and illness perception on anxiety and depression in patients with chronic heart failure. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 30(4), 704-713. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26766405/

Nahlen Bose, C., Björling, G., Elfstrom, M. L., Persson, H. & Saboonchi, F. (2015). Assessment of Coping Strategies and Their Associations With Health Related Quality of Life in Patients With Chronic Heart Failure: the Brief COPE Restructured. Cardiology Research, 6(2), 239-248. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28197233/

Nahlen Bose, C. (2015). Coping and emotional well-being in patients with chronic heart failure. (Doctoral dissertation). Stockholm: Karolinska Institutet https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/44713/Thesis_Catarina_Nahl%C3%A9n_Bose.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Nahlén, C. & Saboonchi, F. (2010). Coping, Sense of Coherence and the Dimensions of Affect in Patients with Chronic Heart Failure. European Journal of Cardiovascular Nursing, 9(2), 118-125. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20022304/

PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=catarina+nahlen+bose

Digitala Vetenskapliga Arkivet (Diva): http://rkh.diva-portal.org/smash/person.jsf?pid=authority-person%3A30893&dswid=-542