En tryggare framtid

Ett forskningsprojekt som undersöker hur vård, utbildning och forskning kan möta behoven för stöd bland personer som flytt från ett annat land och identifierar sig som HBTQ+
Ett forskningsprojekt som undersöker hur vård, utbildning och forskning kan möta behoven för stöd bland personer som flytt från ett annat land och identifierar sig som HBTQ+
Publicerad: 22 sep 2022
Lästid: ca
Are you a forced migrant and identify as LGBTQ+?

We are searching for persons interested in participating in an individual interview. Those who are interviewed receive a gift card of SEK 500 after the interview.

Please click here to read more about our study and to express an interest to participate

Personer som identifierar sig som homosexuell, bisexuell, transperson eller andra queera uttryck och identiteter (HBTQ+) har rätt att söka skydd i Sverige vid brott mot deras mänskliga rättigheter i ett annat land. Bland annat kan de bära på traumatiska erfarenheter av diskriminering, förföljelse, hot, tortyr och krigsskador. För att få insikt i deras upplevelser samt möta deras behov av stöd har det här forskningsprojektet startat.

Målsättningen

Målsättningen är att bidra med fördjupad förståelse hur en tillgänglig, rättvis, inkluderande och kulturellt kompetent vård kan uppnås för HBTQ+-personer som flytt från ett annat land och sökt skydd i Sverige.

Projektet kommer utforska hur vårdutbildningar, klinisk vård och forskning kan utformas för att minska lidande och främja deras hälsa.

 

Samarbete med migranter och vårdpersonal

Genom att samarbeta tillsammans med personer med egna erfarenheter och vårdpersonal som möter dem vill vi få fram relevanta och viktiga resultat. Det gör vi genom att anställa dem som medarbetare i projektet. Samarbetet är en mycket viktig del i projektet och är helt avgörande för oss.

 

Samverkan

Vi som arbetar i projektet har ett nära samverkan med Röda Korsets kompetenscenter för krigsskadade och torterade.

Vi agerar för att ha meningsfulla samarbeten med olika personer och instanser, både i forskning och andra sammanhang.