Kvinnors upplevelse av traumabehandling

Kvinnors och vårdpersonals upplevelse av traumabehandling vid Röda Korset behandlingscenter i ny rapport.
Kvinnors och vårdpersonals upplevelse av traumabehandling vid Röda Korset behandlingscenter i ny rapport.
Publicerad: 26 sep 2023
Lästid: ca

Hur upplever kvinnor som upplevt krig, tortyr och flykt den traumabehandling vi på Röda Korsets behandlingscenter erbjuder? I projektet Mitt hjärtas systers andra rapport presenteras resultat av intervjuer med före detta patienter och fokusgrupper med vårdpersonal. Fokus är att kunna svara på frågan: Hur kan stödet bli bättre?

Traumatiserade kvinnor med flyktingbakgrund ska få god, tillgänglig och jämlik vård

Kvinnor med upplevelser av krig, tortyr och/eller flykt lever ofta med psykisk och fysisk ohälsa men möter ibland barriärer som hindrar dem från att få den behandling de har rätt till och behöver.

Projektet Mitt hjärtas syster har pågått sedan 2021och arbetar för att traumatiserade kvinnor med flyktingbakgrund ska få god, tillgänglig och jämlik vård. Projektet genomförs inom ramen för Röda Korsets kompetenscenter för krigsskadade och torterade, ett samarbete mellan Svenska Röda Korset och Röda Korsets Högskola. Tidigare har projektgruppen publicerat rapporten “Mitt hjärtas syster: Upplevelser av krig, tortyr och/eller flykt bland kvinnor och interventioner anpassade för dem – en litteraturstudie”.

Den första rapporten var en litteraturstudie som visade att målgruppen har komplexa erfarenheter och behov. Trots det visade projektgruppen att forskningen kring vilka behandlingsmodeller som är hjälpsamma är begränsad.

Analyser av intervjuer med kvinnliga patienter som genomgått traumabehandling och fokusgrupper med vårdpersonalen

I nästa steg valde projektgruppen att undersöka den sjukvård Svenska Röda Korset har mest möjlighet att förbättra: Traumabehandling på de sex behandlingscenter för krigsskadade och torterad som Svensk Röda Korset driver runt om i Sverige. Den nya rapporten innehåller både analyser av intervjuer med kvinnliga patienter som genomgått traumabehandling och fokusgrupper med vårdpersonalen på mottagningarna.

Rapporten är skriven av Linda Jolof och Patricia Rocca som båda är verksamma vid Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Malmö.

- Resultaten tyder på att den traumafokuserade behandlingen som erbjuds ger goda effekter. Den kan också upplevas som krävande att gå igenom, och kvinnorna och vårdpersonalen vittnar från olika perspektiv om hinder både för att söka vård och att tillgodogöra sig behandlingen, berättar Linda Jolof, leg. psykolog och projektledare för Mitt hjärtas syster.

- I rapporten lyfter vi fram förslag som de intervjuade kvinnorna och vårdpersonalen gav på sådant som kan göras för att anpassa vården efter kvinnornas behov och förutsättningar. Det kan till exempel handla om att arbeta för en bättre samverkan mellan aktörer som möter målgruppen. Ett annat förslag handlar om att erbjuda möjlighet att ses i grupp för att prata om rättigheter, utbyta erfarenheter och ge varandra stöd, berättar Patricia Rocca, leg. fysioterapeut.

- Rapporten kommer göra vårt eget behandlingsarbete bättre, och vi hoppas att andra inom svensk sjukvård som möter traumatiserade kvinnor med flyktingbakgrund också tycker att de kliniska rekommendationerna är hjälpsamma, säger Frida Johansson Metso, leg. psykolog och samordnare för kompetenscentret. 

- Vi hoppas dessutom att innehållet i de båda rapporterna kan få utgöra underlag för vidare forskning, avslutar Linda Jolof.  

Materialet från fokusgrupperna och intervjuerna analyserades kvalitativt med systematisk textkodensering. Tommy Carlsson, docent vid Röda Korsets Högskola, är huvudansvarig forskare för de empiriska studierna och handledde det vetenskapliga arbetet under de två studierna som rapporten baseras på.

Frida Johansson Metso
Frida Johansson Metso
Leg psykolog, samordnare för kompetenscenter för tortyr- och krigsskade- rehabilitering

+46 (0)8-587 516 82 + 46 (0)72-519 36 39 frida.johansson.metso@rkh.se

Frida Johansson Metso
Tommy Carlsson
Docent, lektor

+46 (0)8 587 516 21 tommy.carlsson@rkh.se

Tommy Carlsson